Nieuws - 18 april 1996

Fusie studentenbonden in discussie

Fusie studentenbonden in discussie

Het verschil tussen de linkse Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en zijn rechtse tegenhanger, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wordt steeds kleiner. Via een wonderlijke Europese omweg rijst nu de vraag of de twee niet een keer moeten fuseren.

De relatie tussen beiden organisaties is binnen de LSVb discussiestof sinds het ISO met het idee speelt om zich aan te sluiten bij het in Wenen gevestigde European Student Information Bureau. De LSVb is al lid van dat ESIB en heeft de oudste rechten om Nederland te vertegenwoordigen. Daarom kan het ISO alleen toetreden als de LSVb het goedvindt. Naar aanleiding hiervan vraagt de LSVb eind maart aan zijn lidbonden: Streven we ernaar om een organisatie te worden (met het ISO, red.) of gaan we elkaar tegenwerken om onszelf te blijven profileren?"

De discussie daarover wordt meegenomen in brede strategiediscussie binnen de LSVb. Aan de ene kant staat de grootste bond, de Delftse VSSD, waar LSVb-ers en ISO-studenten broederlijk samenwerken. Aan de andere kant staan de meer vakbondsachtige activisten van de AKKU in Nijmegen en de ASVA in Amsterdam. Een keus voor de pragmatische Delftse lijn kan wel eens tot het uiteenvallen van de LSVb leiden, aldus een student-bestuurder.