Nieuws - 6 juni 1996

Fusie op komst binnen hoofdgebouw

Fusie op komst binnen hoofdgebouw

Het Bureau Buitenland, het Transferpunt en de Wetenschapswinkel maken zich op voor een fusie per 1 januari 1997. Ir C.W.M. de Ranitz, hoofd Bureau Buitenland, verwacht niet dat de fusie gepaard zal gaan met gedwongen ontslagen. Het Masterplan stelt wel dat er bezuinigd moet worden, maar De Ranitz denkt dat de benodigde teruggang in formatieplaatsen vooral kan worden bewerkstelligd door kortlopende contracten niet te verlengen.

De fusie is volgens De Ranitz een logische stap: alle partners zijn actief op projectgebied, ze bemiddelen slechts tussen vragende partijen en vakgroepen en ze verrichten geen van allen eigen onderzoek. Een extern bureau zal voor de zomer een formatieplan presenteren met functieomschrijvingen. Dit zal de basis vormen voor een personeelsplan. Uiteindelijk moeten de dienstraad en het college van bestuur de plannen goedkeuren.