Nieuws - 29 augustus 1996

Fusie hoger agrarisch onderwijs ter discussie

Fusie hoger agrarisch onderwijs ter discussie

Het hoger agrarisch onderwijs zal pas in oktober een gezamenlijk standpunt formuleren over het rapport dat de commissie Biesheuvel op 10 juli uitbracht. Die commissie beveelt de vijf agrarische hogescholen (Dronten, Velp, Leeuwarden, Den Bosch en Delft) aan om met elkaar te fuseren tot een agrarische hogeschool Nederland. Dit instituut zou samen met de LUW onder een raad van toezicht moeten vallen. Biesheuvel kiest uitdrukkelijk niet voor een organisatievorm waarbinnen het hao en de LUW nauw samenwerken, hun onderwijs afstemmen en samen het onderwijs vormgeven.

Volgens directeur mr ing. J.M. Latijnhouwers van de Stichting Samenwerking Hoger Agrarisch Onderwijs bestaat er bij de vijf instellingen overeenstemming over de analyse die Biesheuvel maakt in het rapport. De instellingen zijn te klein om zelfstandig te overleven en kunnen elk afzonderlijk niet het brede pakket aan opleidingen bieden dat de markt vraagt. Afstemming met de LUW door middel van de ontwikkeling van beroepsgerichte professional masters is de afgelopen jaren mislukt. Het belangrijkste discussiepunt is nu hoe we dat gaan oplossen. Dat zou kunnen via aan de ene kant de voorgestelde fusie of aan de andere kant een aangepaste SHAO met andere bevoegdheden. Wij hebben een dringend beroep gedaan op de instellingen om op 8 oktober met een unaniem standpunt naar de minister te gaan", aldus Latijnhouwers.

Overigens lijkt het erop dat minister Van Aartsen al voor die tijd zal reageren op de voorstellen van Biesheuvel. Op 23 augustus is een brief van zijn hand in de ministerraad besproken naar aanleiding van het rapport Peper. Daarin wordt voorgesteld te komen tot een stelselwijziging waarin de vijf instellingen van het hoger agrarisch onderwijs en het SHAO opgaan in een instelling met een bestuur en een management.