Nieuws - 19 december 1996

Fusie LUW/DLO pas over enkele jaren

Fusie LUW/DLO pas over enkele jaren

Er ontwikkelt zich een Kamerbrede steun voor de plannen van landbouwminister Van Aartsen om intensieve samenwerking te bewerkstelligen tussen de kennisinstellingen in Wageningen. Dat bleek tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor landbouw op 18 december. Een werkelijke fusie moet over enkele jaren tot stand komen, zo deelde de minister mee.


De VVD is akkoord met het plan-Peper en vindt dat nu snel gehandeld moet worden. Ook het CDA vindt Kenniscentrum Wageningen (KCW) een prima initiatief: LUW en DLO moeten bestuurlijk bij elkaar worden gebracht, ten dele ook organisatorisch. De PvdA geeft volle steun aan de initiatieven in het Kenniscentrum. Het momentum is er; de minister moet doordrukken", stelde PvdA'er E. Woltjer. Hij vroeg zich wel af of er op het ministerie voldoende kwaliteit aanwezig is om het fusieproces te begeleiden. Daarmee doelde hij op een interne evaluatie van de directie Wetenschapsbeleid en kennisoverdracht, die vrij vernietigend is voor die directie. Ook D66 benadrukte het belang van de fusie, die vooral moet zorgen dat de concurrentie tussen LUW en DLO op het gebied van fondsenwerving verdwijnt.

De minister is blij met de Kamerbrede steun. Hij is van plan op zeer korte termijn een nieuwe voorzitter van het college van bestuur te benoemen. Hij zegde aan Woltjer toe dat hij buitenstaanders, of buitenboordmotoren, zoals Peper bij het proces zal blijven betrekken.

Van Aartsen wil in de eerste helft van volgend jaar DLO omvormen tot een stichting. Ik kan DLO geen onderdeel van het departement laten blijven. Deze operatie is nodig om DLO onder KCW te kunnen schakelen." De eigenlijk fusie ziet hij pas over enkele jaren tot stand komen. Hij denkt niet twee keer in een jaar de organisaties van status te kunnen laten veranderen, omdat de invoering van de nieuwe bestuurswet MUB enige tijd vergt.

De vice-voorzitter van het college van bestuur, mr H.M. van den Hoofdakker, zegt in een eerste reactie een periode van enkele jaren erg open te vinden. Hij kan zich voorstellen dat een werkelijk operationele fusie een dergelijk tijdpad vergt, maar hoopt dat het besluit tot fusie veel eerder zal vallen. Zo zou de rechtspositie van de LUW en de stichting DLO gelijkgeschakeld kunnen worden op het moment dat de universiteit in de loop van 1997 zelf de cao afsluit.