Nieuws - 6 maart 1997

Fusie

Fusie

Fusie
Prof. dr Arie Kuyvenhoven, ontwikkelingseconoom

Ik ben het niet met collega Prins eens dat de faculteit onvoldoende op de hoogte wordt gehouden van de fusieperikelen. Ik heb het gevoel dat ik weet wat de stand van zaken is. Bovendien moeten in grote lijnen eerst maar eens duidelijk worden hoe de fusie eruit gaat zien en dat is een zaak van de besturen
De fusieplannen vind ik al met al een knappe vondst, omdat de universiteit als geheel onder de kritische massa dreigde te zakken. Feitelijk konden we toch al met een collegelid toe. Natuurlijk zitten er risico's en nadelen aan, maar alles tegen elkaar afwegend denk ik dat de voordelen overheersen. Voor de Wageningse economie-opleiding en -onderzoek kan het een geweldige impuls betekenen. Er ontstaat immers in een klap een groep van twee-, driehonderd economen. Dan kunnen we weer goed meedoen, want met die dalende studentenaantallen werd de basis toch wel wat klein
De sociale wetenschappen zijn natuurlijk een probleem. Die worden in dat nieuwe instituut een heel klein groepje, maar dat gevaar dreigt nu al. Dat is dus een van die problemen waarop we goed moeten letten
Het risico bestaat inderdaad dat er een nieuwe muur rond Wageningen wordt gebouwd, maar dat risico is beheersbaar. Als de mentale houding maar is gericht op verdere samenwerking
Op onderwijsgebied zie ik grote voordelen in het erbij betrekken van het IAC. Dat heeft altijd eigen internationale cursussen gehad; het lijkt me goed die te verweven met die van de Landbouwuniversiteit. Dat biedt goede perspectieven
Ad Nooij, socioloog

Er zijn binnen DLO wel degelijke equivalenten of, zo u wilt, antipoden van de sociale wetenschappen van de Landbouwuniversiteit. Binnen het LEI zit een belangrijke groep die zich bezighoudt met de structuur van de landbouw en de groene ruimte en op het Staringcentrum huist een groep die zich richt op de planologie en op recreatie en toerisme. Dat zijn potentiele gesprekspartners. Dit geldt overigens niet voor de sociale wetenschappen in de volle breedte. Zo is er geen pendant voor de filosofie binnen DLO - dat zou ook ondenkbaar zijn - terwijl die vakgroep voor de universiteit onontbeerlijk is
De fusie is op zich een nuttige gedachte, mits er voldoende ruimte overblijft voor academisch onderzoek. Uiteraard is de grens tussen academisch en vraaggericht onderzoek vloeiend. Je hebt uitstekend vraaggericht onderzoek en slecht academisch onderzoek. Maar toch pleit ik ervoor dat de richting van het onderzoek niet uitsluitend wordt bepaald door externe actoren. De wetenschap heeft ook behoefte aan een eigen stuur, waarbij natuurlijk geldt dat de sociale wetenschappen contextuele wetenschappen zijn. Dat wil zeggen dat de wetenschapper niet opgesloten zit in een lab, maar altijd in relatie staat met de concrete historische en maatschappelijke werkelijkheid