Nieuws - 28 september 1995

Franse nitraatnorm strenger dan Nederlandse

Franse nitraatnorm strenger dan Nederlandse

De mestwetgeving in het Franse Bretagne gaat een stuk verder dan de vorige week gepubliceerde concept-mestnotitie van Van Aartsen en De Boer. Het weekblad Oogst schrijft dat de Franse wetgeving vooral is gebaseerd op het verminderen van de nitraatuitspoeling. Als gevolg daarvan moeten de komende jaren alle grote en nieuwe varkensbedrijven voorzien zijn van een exploitatievergunning. Belangrijke voorwaarde is dat een bedrijf voldoende mestafzet heeft. Een nitraatverlies van tweehonderd kilo per hectare is nu nog toegestaan, maar vanaf 1997 is 170 kilo nitraat per hectare de norm. De Franse normen zijn hiermee ongelofelijk veel strenger dan de Nederlandse.

Van Aartsen en De Boer presenteerden vorige week hun normen. Voor 1998 moeten de Nederlandse varkenshouders als het aan de ministers ligt voldoen aan een verliesnorm van driehonderd kilo per hectare. Pas in 2008 a 2010 is de norm vastgesteld op 180 kilo per hectare. En daarmee krijgen de Nederlandse veehouders tien jaar langer de tijd om hun stikstofoverschotten te verminderen dan hun Franse collega's. Gevolg is echter dat Nederland in niet op tijd aan de Europese nitraatrichtlijn kan voldoen. Reden voor Waterpact, een samenwerkingsverband van de Waddenvereniging, de Werkgroep Noordzee en de Vereniging tot behoud van het IJsselmeer, om met het voorgenomen mestbeleid naar de Europese Commissie te stappen.