Nieuws - 22 juni 1995

Franse ambassadeur:

Franse ambassadeur:

President Mitterrand heeft de atoomproeven in 1992 opgeschort op een moment dat het Franse testprogramma nog niet was afgerond. We willen de tests doen met behulp van simulatiemodellen, maar dat niveau hebben we nog niet bereikt; Engeland en de Verenigde Staten wel. Om niet achterop te komen, hebben we nog een aantal tests nodig. Daarna kunnen we het verdrag over het verbod van kernproeven ondertekenen." Aldus de Franse ambassadeur Daniel Bernard, op 15 juni te gast bij de Landbouwuniversiteit.

Bernard doet een tour langs de Nederlandse universiteiten, om het Frans als wetenschappelijke taal te promoten. In de Leeuwenborch werd hij in het Frans welkom geheten door rector prof. dr C.M. Karssen, nadat hij op de vakgroepen Visteelt en Plantentaxonomie ook al Franstalige voordrachten van LUW-medewerkers had mogen aanhoren. Zo'n twintig inderhaast bijeengesprokkelde aanwezigen - Bernard bleek op het laatste moment een toespraak te zullen houden - kregen veel cijfers te horen over de Franse landbouwprestaties en de agrarische handel tussen zijn land en dat van de aanwezigen.

In de zaal hadden zich ook enige critici van de Franse atoomproeven genesteld, die de ambassadeur tijdens het vragen-halfuurtje hun protest voorlegden. Bernard gaf keurig het standpunt van de Franse regering weer, maar vereenzelvigde zich niet met dan standpunt.