Nieuws - 30 maart 1995

Foto

Foto

De Boliviaanse overheid voert vooral onder Noord-Amerikaanse druk een onderdrukkend beleid ten aanzien van cocaboeren. Velden worden verbrand en gevangenissen zitten na invoering van een speciale wet overvol. Dit vertelde Marujh Machach, vertegenwoordigster van een van de grootste vakbonden van coca-producenten in Bolivia, op 27 maart in De Wereld. Machach is op toernee in het kader van een Europese Coca-campagne en sprak op uitnodiging van Studium Generale in Wageningen. De vakbondsvrouw keerde zich tegen de onderdrukking van de staat, want het pruimen van coca weerspiegelt culturele waarden die duizenden jaren oud zijn. De teelt van coca levert boeren ook meer geld op dan andere produkten, mede doordat dit gewas drie oogsten per jaar oplevert.

In 1961 verschijnt het cocablad echter op de lijst van verdovende middelen van de Verenigde Naties. Onterecht, menen inheemse boeren, want voor de bereiding van cocaine zijn naast het gewraakte cocablad immers ook allerlei chemische middelen nodig. De boeren, vertelde Machach, willen nu dat de bestrijding van de cocateelt stopt en plaats maakt voor een bestrijding van armoede. De Boliviaanse ziet daarbij mogelijkheden in de export van andere coca-produkten, zoals wijn, likeur, koek en snoep.