Nieuws - 21 maart 1996

Foto, Tentoonstelling

Foto, Tentoonstelling

Foto: Achter de Junushoff staan enkele bouwhekken met daarin gewoven landbouwplastic. Ze moeten het publiek attenderen op de tentoonstelling van het Landelijk Weefcontact in de Junushoff. De bouwhekken betekenen nog niet dat de verbouw van de Junushoff snel zal beginnen. De aanvang is gepland in maart 1997. Onduidelijk is of het plan in fasen wordt uitgevoerd, zoals steeds is voorgesteld. Een andere mogelijkheid is dat de Junushoff een heel seizoen stil komt te liggen, zodat de verbouw en de aanbouw van een kleine zaal in een keer kan plaatsvinden.

Voorzitter ir M. van Hezik van het Junushoffbestuur verklaart dat onlangs bij de gemeente een verzoek is neergelegd voor extra investeringen vanwege arbeidsomstandigheden en veiligheid van het personeel. Om welk bedrag het gaat, weet Van Hezik zelf ook nog niet. Kranteberichten over anderhalf miljoen gulden verwijst hij echter naar het rijk der fabelen. Dat is een optelling van alle mogelijke investeringen. Maar misschien investeren we bijvoorbeeld helemaal niet in veiligheidsvoorzieningen in de toneeltoren. Wel vinden we dat deze extra kosten voor rekening van de gemeente zijn."