Nieuws - 11 januari 1996

Forse kortingen op drie studierichtingen LUW

Forse kortingen op drie studierichtingen LUW

De LUW-studierichtingen Biologie, Plantenwetenschappen en Bodem, water en atmosfeer bieden te veel vakken aan in hun doctoraalprogramma's. Dat blijkt uit het nieuwe budgetmodel voor het onderwijs van het college van bestuur.


Volgens de nieuwe berekeningen biedt het biologie-programma 118 vakken aan en heeft Plantenwetenschappen 114 vakken in het programma opgenomen. Beide richtingen hebben slechts geld voor tachtig vakken. Bodem, water en atmosfeer heeft 104 vakken in het programma en maar geld voor 53 vakken. Het nieuwe budgetmodel heeft overigens dit jaar nog geen financiele consequenties voor de studierichtingen.

Het is voor het eerst dat de richtingsonderwijscommissies (roc's) van de LUW een afzonderlijk budget krijgen voor het onderwijs. Met dat budget kunnen ze onderwijs inkopen bij vakgroepen. Het nieuwe budget is vergeleken met het huidige programma-aanbod van de roc's.

Grote verschillen treden op; de richtingen Biologie, Plantenwetenschappen en Bodem, water en atmosfeer springen er in negatieve zin uit. Andere studierichtingen krijgen er volgens het nieuwe model geld bij. Met name de richtingen Levensmiddelentechnologie, Voeding en Milieuhygiene kunnen volgens de berekening in het nieuwe verdeelmodel hun programma-aanbod in kwalitatieve of kwantitatieve zin uitbreiden.

Het college heeft de berekeningen gemaakt om de nieuwe onderwijsinstituten, die de komende maanden gestalte moeten krijgen, budgettaire kaders mee te geven in hun overleg met de roc's. Deze zijn momenteel aan het herprogrammeren om nieuwe vier- en vijfjarige opleidingen op te stellen. Omdat de instituten nog niet bestaan, heeft het college de budgetten per studierichting gespecificeerd. De roc's kunnen daardoor bij de herprogrammering rekening houden met het beschikbare budget.

De universiteitsraad bespreekt op 30 januari het verdeelmodel, dat de goedkeuring van de raad behoeft. Voorlopig heeft het model geen gevolgen voor de vakgroepen. Ze krijgen dit jaar nog volgens de oude systematiek geld voor onderwijs. Ultimo 1999 moeten ze echter een kleine 250 vakken minder aanbieden, blijkt uit de collegenota.