Nieuws - 11 mei 1995

Florax opnieuw raadsvoorzitter

Florax opnieuw raadsvoorzitter

Voorzitter van de universiteitsraad Raymond Florax is door de raad voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van twee jaar. Het functioneren van Florax, die in februari vorig jaar de tussentijds vertrekkende Johan Janssen opvolgde, is geevalueerd door een commissie van zes raadsleden. De commissie toonde zich zeer tevreden over de huidige voorzitter, zodat is afgezien van een open werving van kandidaten.