Nieuws - 9 november 1995

Flatoverleg SSHW verzet zich tegen lagere uitkering flatbewoners

Flatoverleg SSHW verzet zich tegen lagere uitkering flatbewoners

Het Flatoverleg van de Stichting sociale huisvesting (SSHW) wil van de gemeente Wageningen uitleg over de korting op bijstandsuitkeringen die huurders van SSHW-flats de krijgen.

Woordvoerder S. Pollen wil dat de gemeente voorrekent waarom woningdelers voordeliger uit zijn. Verder vraagt hij zich af hoe de sociale dienst het delen van voorzieningen wil vaststellen. Zo zijn er, met name op de Bornsesteeg, gemengde afdelingen, waar sommige kamers wel alle voorzieningen hebben en andere niet. Bovendien kunnen SSHW-huurders een zelfstandige woonruimte hebben, maar tegelijk toch voorzieningen of abonnementen delen met andere huurders van zelfstandige woonruimte.

Het hoofd van de sociale dienst, W. Schuitemaker, verklaart dat in overleg met de SSHW en de Woningstichting nog moet worden afgesproken hoe in de praktijk omgegaan wordt met het woningdelen. De gemeente heeft overigens de vrijheid te bepalen hoe hoog opgelegde kortingen mogen uitpakken. De voorzitter van het flatoverleg weet uit landelijk overleg dat in Utrecht en Amsterdam de situatie aanmerkelijk slechter is. De nieuwe bijstandswet, waaruit de nieuwe regelingen volgen, gaat op 1 januari in en geldt alleen voor nieuwe uitkeringsontvangers. Huidige bijstandontvangers gaan pas op 1 januari 1997 merken dat er iets is veranderd.

Naast de lagere toeslag bij woningdelen hebben net afgestudeerde ingenieurs te maken met een korting omdat ze schoolverlaters zijn. Daardoor ontvangt een 23-jarige 901 gulden. Er wordt in het eerste half jaar door de sociale dienst geen rekening gehouden met het al dan niet woningdelen. Op 20 november komen de maatregelen in de gemeenteraad aan de orde.