Nieuws - 19 september 1996

Fiscale prikkels voor onderzoek bedrijven

Fiscale prikkels voor onderzoek bedrijven

Het kabinet komt op Prinsjesdag met nieuwe lastenverlichtingen voor bedrijven die geld steken in onderzoek. Dat blijkt uit de begroting van minister Wijers van Economische Zaken. Ook de universiteiten kunnen hiervan indirect profiteren.

De belastingkorting op personeelskosten voor (eigen of uitbesteed) onderzoek wordt verruimd. Zo kan ook software nu onder deze WBSO vallen en wordt het maximale kortingsbedrag per bedrijf verhoogd van tien naar vijftien miljoen gulden. Dat komt vooral goed uit voor grotere bedrijven; juist die groep heeft de laatste jaren haar onderzoekuitgaven in Nederland verlaagd. Herstel daarvan is ook goed voor de contract-inkomsten van universiteiten.

Een tweede maatregel zal minder direct doorwerken naar de universiteiten. Dat is een stimulans voor investeringen in research-laboratoria. Het kabinet schept daarvoor een vrije afschrijvingsmogelijkheid. In praktijk leidt dat tot minder vennootschapsbelasting. Komend jaar staat daarvoor 50 miljoen gulden geboekt en in volgende jaren 75 miljoen.

Deze twee maatregelen drukken niet op de eigen begroting van minister Wijers. Zelf steekt hij net als vorig jaar in totaal negenhonderd miljoen gulden in steun aan onderzoek. Een fractie daarvan komt terecht bij de universiteiten - ondermeer via de Stichting Technische Wetenschappen en innovatiegerichte onderzoekprogramma's.