Nieuws - 25 april 1996

Financiele positie gemeente rooskleurig

Financiele positie gemeente rooskleurig

Wageningen staat er volgens het nieuwste Meerjarenbeleidsprogramma over de jaren 1997 tot en met 2000 rooskleurig voor. De financiele positie is verbeterd door een verhoogde toekenning uit het Gemeentefonds van het rijk met jaarlijks 1,7 miljoen gulden. Tegelijk plukken B&W de vruchten van de bezuinigingen die drie jaar geleden zijn ingezet. Het overschot in de meerjarenbeleidsplanning loopt de vier komende jaren op naar ruim 5,7 miljoen gulden per jaar. In de begroting van 1996 was nog rekening gehouden met een overschot van 1,6 miljoen in vier jaar.

Het college wil de extra financien inzetten voor het versterken van economische activiteiten. Daarvoor wordt extra ambtelijke kracht ingehuurd. Jaarlijks is 125 duizend gulden beschikbaar voor incidentele initiatieven voor versterking van de kennisstad. Ook moeten nieuwe evenementen Wageningen aantrekkelijker maken en daarvoor wordt jaarlijks 25 duizend gulden ingezet. Maar ook de beeldvorming van Wageningen moet volgens het college beter. Daarom wordt extra geld ingezet voor communicatie en gaat Wageningen in 1998 het Internet op. Het college stelt voor een half miljoen gulden te storten in een energiefonds voor de isolering van bestaande woningen en gebouwen.