Nieuws - 1 februari 1996

Fikse bonus voor overhevelen personeel naar derde geldstroom

Fikse bonus voor overhevelen personeel naar derde geldstroom

In het regulier overleg tussen de vakbonden en het college van bestuur, het Opal, is besloten om het overhevelen van de financiering van personeel uit de eerste geldstroom naar de derde te belonen met een korting van 25 procent. De premie geldt voor maximaal een jaar en is alleen van toepassing op personeelsleden die met ontslag worden bedreigd.

Met de maatregel willen de vakbonden een bijdrage leveren aan de verzachting van de sociale gevolgen van de afvloeiing en aan het behoud van werkgelegenheid op de Landbouwuniversiteit. Voor vakgroepen zien de bonden als voordeel dat ze belangrijke taken kunnen voortzetten, ondanks het ontbreken van directe financiering.

Het geld voor de regeling is afkomstig uit de middelen voor secundaire arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid. Over de inzet van deze middelen mogen vakbonden en colleges van bestuur op instellingsniveau afspraken maken. Het is geen open-einde-regeling, zodat het adagium die het eerst komt, het eerst maalt van toepassing is.

Het hoofd Financiele en economische zaken, drs J. Schuilenburg, denkt niet dat de bonus grote implicaties heeft voor de liquiditeit van de universiteit. Hij vindt het een goede zaak de werkgelegenheidsgelden, die al jarenlang een beetje als stuwmeer fungeerden, in te zetten voor het overbruggen van pijnlijke situaties. Overbrugging van een jaar kan personeelsleden ruimte bieden om te zijner tijd weer terug te gaan naar een vacant gekomen reguliere arbeidsplaats.