Nieuws - 29 februari 1996

Fietsactie

Fietsactie

De werkgroep Verkeer en vervoer lanceerde enige weken geleden een fietsactie, bedoeld om meer medewerkers op de fiets naar het werk te krijgen. Hoewel een nobel streven, kan men zich afvragen of het in de doelstelling van de LUW past haar werknemers uit de auto te houden. Daarnaast getuigt de aanpak van bitter weinig inzicht in de problematiek. Wij schatten de kans dat medewerkers met de auto naar het werk gaan omdat ze geen fatsoenlijke fiets hebben op nul komma nul.

In het WUB van 15 februari stel dr ir P. de Visser dat de actie de LUW ongeveer dertigduizend gulden kost. Deze berekening gaat uit van een rentepercentage van vijf procent en een geschatte aankoop van vijfhonderd fietsen. Behalve dat wij ons afvragen of deze uitgangspunten juist zijn, is in dit bedrag geen rekening gehouden met de kosten van het organiseren van een dergelijke actie. Deze kosten kunnen, uitgaande van een tijdsbesteding van twintig mensdagen a vijfhonderd gulden gemakkelijk oplopen tot tienduizend gulden. Tel daarbij de tijd die werknemers in werktijd besteden aan het kopen van een fiets (conservatief geschat op een uur per persoon), dan kosten vijfhonderd fietsen al gauw zestig mensdagen, dus nog eens dertigduizend gulden. Al met al mag de LUW blij zijn als de kosten onder de honderdduizend gulden blijven. Voor dit bedrag had een werknemer een jaar later ontslagen kunnen worden.

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat wij deze fietsactie een geldverslindende aangelegenheid vinden, die niet past bij een universiteit die jaarlijks miljoenen moet bezuinigen.