Nieuws - 25 januari 1996

Fair trade banaan

Fair trade banaan

Foto: Volgend jaar komt in Zwitserland hoogstwaarschijnlijk de fair trade-banaan in de verkoop. De kans dat deze eerlijke banaan ook haar entree zal doen binnen de Europese Unie is echter klein. Bij de unie, 's werelds grootste bananenimporteur, stuit de invoering op ingewikkelde regelgeving en politieke weerstanden. Dit vertelde Ab Kerssies van Solidaridad op 23 januari in gebouw De Wereld, tijdens de lezingencyclus Handeltje klap.

Solidaridad promoot de invoering van een Max-Havelaarkeurmerk voor duurzame bananenproduktie. Plantage-eigenaren die het keurmerk willen voeren, moeten onder meer zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen. De keurmerkorganisatie beloont de duurzame produktie met een hoge prijs.

Solidaridad streeft naar een Europees marktaandeel van zeven procent voor eerlijke bananen, maar stuit daarbij op knellende regelgeving. Zo heeft de EU een plafond gesteld aan de hoeveelheid bananen die heffingvrij mag binnenkomen. Tevens heeft ze de invoerrechten verdeeld onder een beperkt aantal importeurs. Onderhandelingen tussen Solidaridad en Fyffes, een grote importeur, liepen op het laatste moment stuk. De onderneming bleek niet bereid haar gangbare bananenquotum te gebruiken voor de invoer van fair trade-bananen.

Solidaridad pleit nu voor een nieuw Europees beleid zonder quota: niet-duurzame bananen moeten een importheffing krijgen van zestig procent en fair trade-bananen een heffing van nul of twintig procent, afhankelijk van het land van herkomst. Voor de invoering van zo'n milieu-handelsclausule bestaat volgens Kerssies toenemende steun binnen de Wereldhandelsorganisatie.

De Europese landbouwministers vergaderen in maart over het bananendossier. Daarin is, mede door alle acties en lobbywerkzaamheden, een fair trade-paragraaf opgenomen. Kerssies hoopt dat EU-landbouwcommissaris Fischler een onderzoek zal gelasten, zodat de plannen niet bij voorbaat stuklopen op alle technische hindernissen.