Nieuws - 12 januari 1995

Face start herbebossing in Oeganda

Face start herbebossing in Oeganda

Op 9 januari gaven drs. E. Nijpels, voorzitter van Stichting Face, en Moses Alli, de Ugandese minister van Natuur en Toerisme, het startsein voor de herbebossing van 35.000 hectare in de Ugandese nationale parken Elgon en Kibale. De activiteiten duren 15 jaar en kosten 1,3 miljoen gulden.

De Stichting Forests absorbing carbondioxyde emission (Face) werd in 1990 opgericht door de Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven. Ze wil in 25 jaar 150.000 hectares bos aanleggen om een hoeveelheid CO2 vast te leggen, die overeenkomt met de uitstoot van een centrale van 600 megaWatt. Hiervoor heeft Face projecten opgestart in Maleisie, Nederland, Ecuador en Tsjechie. Het Wageningse DLO bosbouw-instituut de Dorschkamp en de vakgroep Bosbouw zijn hierbij betrokken.

De Oegandese president Museveni verleende in 1992 een aantal aangetaste reservaten de status van Nationaal park, waardoor houtkap door naburige bewoners werd verboden. Die voorzagen zich hiermee in hun inkomen en teelden op de vrijkomende stukken landbouwgewassen of weidden er vee. Herbebossing heeft alleen zin als alternatieven worden geboden. De natuurbeschermingsorganisatie IUCN is daarom samen met de overheid in de aanliggende gebieden landbouw-, visteelt- en veehouderijprojecten gestart.