Nieuws - 9 mei 1996

FOM stelt geen bursalen aan

FOM stelt geen bursalen aan

De stichting Fundamenteel onderzoek der materie (FOM) zal in de toekomst onderzoekers in opleiding blijven aanstellen en niet gaan werken met bursalen. Daarmee wijkt FOM af van het beleid van de overkoepelende onderzoeksorganisatie NWO.

FOM is de NWO-stichting die natuurkundig onderzoek verricht. NWO besloot begin dit jaar voortaan geen onderzoekers in opleiding (oio's) meer in dienst te nemen, maar uitsluitend onderzoekers in dienst van een universiteit te betalen. De universiteit kan dan zelf kiezen of met dat geld een aio of een promotiebursaal aan het werk wordt gezet. FOM voelt daar niets voor. Wij hebben promovendi op onze eigen onderzoeksinstituten in het land en ook aan universiteiten", zegt directeur dr H. Chang. Die willen we het gevoel geven dat ze echt bij FOM horen."