Nieuws - 27 juni 1996

FAO-congres genetische bronnen mislukt

FAO-congres genetische bronnen mislukt

De FAO-conferentie in Leipzig over behoud van agro-diversiteit en genetische bronnen is min of meer mislukt, aldus congreslid en voorzitter van het Nederlands biodiversiteitsforum, drs R. Pistorius. De 160 aanwezige landen hebben geen afspraken gemaakt over extra financiering voor genenbanken. Ook voor het behoud van landrassen in het veld zijn vooralsnog geen fondsen vrijgemaakt. Daarnaast is nauwelijks gepraat over de juridische rechten voor boeren binnen het patent- en kwekersrecht.

Volgens Pistorius kampte de conferentie met een grote kloof tussen de technisch georienteerde landbouwkundigen die economisch willen groeien - waaronder de meeste vertegenwoordigers van de ministeries van Landbouw - en de landbouwkundigen die de rechten van kleine boeren en het milieu benadrukken, zoals ngo-vertegenwoordigers.

Daarnaast liet de FAO het secretariaat dat de biodiversiteitsconventie ondersteunt, vrijwel links liggen, aldus Pistorius, terwijl de FAO juist op het punt van agrodiversiteit nauw zou moeten samenwerken met dit secretariaat.