Wetenschap - 11 april 1996

Extra jaar beurs verdeelt biologen

Extra jaar beurs verdeelt biologen

De meeste biologiefaculteiten willen een uniforme regeling om studenten eventueel een extra jaar studiefinanciering te geven. Hoe dat geregeld moet worden, is echter nog erg onduidelijk. Dat is volgens prof. dr W.B. van Muiswinkel van Experimentele diermorfologie en celbiologie de conclusie van een overleg tussen de decanen van de biologiefaculteiten.

De faculteiten zijn met elkaar in overleg, omdat een aantal universiteiten een extra jaar studiefinanciering wil geven aan studenten wis- en natuurkunde. De biologen willen een uniforme regeling, zodat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat met wis- en natuurkunde. Of dat haalbaar is, valt nog te bezien. Een faculteit heeft het extra jaar beurs principieel afgewezen, een andere wil alleen extra geld geven aan de beste studenten. Van Muiswinkel zou het heel vervelend vinden als de faculteiten onderling gaan loven en bieden.