Nieuws - 5 december 1996

Extern bureau moet welzijncrisis oplossen

Extern bureau moet welzijncrisis oplossen

Het aantrekken van een extern bureau is volgens directeur H. de Bruin van de Wageningse welzijnskoepel Wiss de enige mogelijkheid om een crisis binnen Wiss op te lossen. Sinds enkele maanden is het bestuur uiteen gevallen in twee fracties. Aan de ene kant staat het dagelijks bestuur, bestaande uit enkele onafhankelijke leden en de directie. Aan de andere kant staan de bestuursleden die de buurthuizen vertegenwoordigen. Die buurthuizen zijn enkele jaren geleden in Wiss opgegaan. Over en weer bestrijden de bestuurders elkaar de rechtsgeldigheid van hun bestuursfuncties.

Tegelijk met de fusie van de buurthuizen in Wiss moest het sociaal-cultureel werk een ton bezuinigen op een jaarlijkse subsidie van ruim een miljoen gulden. Wiss-directeur H. de Bruin stelt dat de afgevaardigden van de buurthuizen alleen de posities van hun buurthuis verdedigen. Verder wenst De Bruin geen commentaar te geven.

H. Vermeer, Wiss-bestuurslid en vertegenwoordiger van buurthuis Ons Huis, stelt dat de Wiss-directie niet functioneert. Het dagelijks bestuur houdt de directie de hand boven het hoofd. Daarom hebben we de voorzitter niet herkozen voor een volgende termijn. We willen de directie beter aansturen", aldus Vermeer. Kern van het probleem is dat er geen duidelijk zicht is op de Wiss-financien, wat eerder leidde tot het aftreden van twee voorzitters, stelt Vermeer.