Nieuws - 9 maart 1995

Exotisch blokken met de WMD

Exotisch blokken met de WMD

Een docent aan de VU, de heer Quarles van Ufford beweerde eens dat hoewel op zijn universiteit vakken steevast beschouwd worden als blokken, je beter kan spreken van brokken. Deze blokken-metafoor roept immers onterecht het beeld op van het tijdens je studie opstapelen van kennis tot een prachtig solide bouwwerk. Helaas blijken de aangeboden blokken niet te passen en daarmee niet stapelbaar te zijn.

Universiteiten hebben de taak, studenten voor te bereiden op hun toekomstige werk; het oplossen c.q. onderzoeken van complexe problemen. Het aanbieden van een gevarieerd pakket is om die reden dan ook een vereiste. Je hoeft maar naar de omvang van de studiegids te kijken, om te zien dat de LUW hier ruimschoots aan voldoet. Zo is zij ervan doordrongen dat, als gekeken wordt naar het toekomstige werkveld van tropengangers, louter technische know-how een ontoereikende uitrusting vormt. De LUW heeft voor hen dan ook een veelheid aan vakken in de aanbieding. Desondanks is de Werkgroep Milieu en Derde Wereld (WMD) niet tevreden met het huidige aanbod.

Voor de tropisch gerichte student Milieuhygiene betekent studeren in eerste instantie het zoeken naar de ultieme combinatie van zowel technische als sociaal-politieke, cultureel of economisch gerichte vakken. Het zoeken naar een speld in een hooiberg, als je het mij vraagt. Om hen een handje te helpen, is er een opzet voor een orientatie Milieu en Ontwikkeling verwezenlijkt, waarbij de WMD aan heeft bijgedragen. Hoewel de goedkeuring hiervan inmiddels al gegeven is, is deze om organisatorische redenen nog steeds niet officieel gemaakt.

Echter, ook binnen deze orientatie is er sprake van een optelsom van brokken. Eenmaal in de praktijk zal de milieuhygienist (in spe) geconfronteerd worden met de complexiteit van de tropen. Kennis en vaardigheden zullen geintegreerd toegepast dienen te worden, wil zijn ingrijpen in deze werkelijkheid enige kans van slagen hebben. Met andere woorden; het betreft hier een confrontatie, waar hij tijdens zijn studie niet op voorbereid is, daar hij eenvoudig weg niet geleerd heeft van brokken blokken te maken.

Om ook aan deze leemte iets te doen, heeft de WMD een scholing opgezet in de vorm van een PGO-vak. Deze is in januari van start gegaan met als titel Kwik in de Amazone; Kritisch zoeken naar een gouden oplossing. Het hoofddoel van dit vak is het kritisch oplossen van een concreet milieuprobleem in een derde wereldland. Door het onderzoeken van een dergelijk complex probleem waarbij rekening gehouden wordt met de context, zijn de studenten genoodzaakt te putten uit hun kennis van diverse vakgebieden en disciplines. Hierdoor zullen ze een beter inzicht verkrijgen in de mogelijkheden deze te integreren. Daarnaast wordt van hen verlangd, dat zij kritisch te werk gaan. Dit betekent ondermeer, dat ze hun uitgangspunten en keuzes voor en tijdens hun onderzoek moeten expliciteren en onderbouwen en dat ze op hun eigen leerproces reflecteren. Al met al vormt het vak een behoorlijk stevige kluif, waar op dit moment tien studenten enthousiast hun tanden in hebben gezet.

Hoewel dit bij velen het idee zal oproepen, dat de WMD al aardig gesleuteld heeft aan het aanbod van de LUW, valt er volgens ons nog steeds veel te doen. Nog steeds vinden wij de aandacht binnen onderwijs en onderzoek aan de LUW voor de samenhang tussen milieu- en ontwikkelingsproblematiek tamelijk eenzijdig te noemen. De orientatie en de scholing vormen dan ook slechts een greep uit de veelheid van acties (zoals lezingen en discussieavonden), die we ondertussen op onze naam hebben staan en die we er nog op willen zetten.

Juist in deze tijd, waarin Masterplannen in het WUB verschijnen en ook in Den Haag bezuinigingen aan de orde van de dag zijn, is het van belang dat groepjes studenten de koppen bij elkaar blijven steken, ondanks de tijds- en financiele druk die zij vandaag de dag ondervinden. Heb jij een eigen visie op het spanningsveld tussen milieu- en onderontwikkelingsproblematiek, wil je je hier nog op bezinnen, eigen brokken verder bijschaven of je bezighouden met de brokken van anderen, wordt dan lid van de WMD!