Nieuws - 24 april 1997

Evolutionaire oecologie

Evolutionaire oecologie

Evolutionaire oecologie
Het Vak
 • H350-203
 • Eerste trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten: 24
 • Geen attentiewaarden overschreden, geen aandachtspunten
 • Docenten: prof. dr Louise Vet, prof. dr Rolf Hoekstra, dr Richard Stouthamer, dr Marcel Dicke
  Evolutionaire oecologie is een beperkt-keuzevak dat voornamelijk wordt gevolgd door studenten Biologie en Plantenveredeling en gewasbescherming. De studenten gaven in de Muggen-enquete hoge cijfers voor de duidelijke onderwijsopzet en de didactische verzorging van het practicumgedeelte
  In ons vak laten we studenten in een notendop zien wat wetenschappelijk onderzoek is, zegt docent prof. dr Louise Vet. We laten ze alle stappen van wetenschappelijk onderzoek in vier weken doorlopen. Bij het begin van het vak presenteren we een tiental thema's die studenten kunnen uitwerken. De studenten kiezen dan een van de thema's en schrijven een projectvoorstel voor onderzoek. In het projectvoorstel maken de studenten zelf de experimentele opzet. Aan het eind van het vak schrijven ze een wetenschappelijk artikel en houden een presentatie over hun onderzoek.
  Ongeveer een derde van de studenten gaat voor het onderzoek naar de vakgroep Erfelijkheidsleer en twee derden blijven hier bij Entomologie. Bij Erfelijkheidsleer onderzoeken studenten met behulp van moleculaire technieken de evolutie van de schimmelreproductie. Bij Entomologie behandelen we onderwerpen als parasiet-gastheer- en predator-prooirelaties. Zo heeft dit jaar een aantal studenten een onderzoekje gedaan naar de ei-legbeslissingen van kleine parasieten van vlindereieren. De onderwerpen zijn altijd fundamenteel-wetenschappelijk van aard. Dat doen we bewust, er zijn veel interessante fundamentele vragen in de evolutionaire oecologie die in korte tijd behandeld kunnen worden. We bepalen de onderwerpen in overleg met aio's van de vakgroepen. Het zijn daarom altijd actuele onderwerpen. De begeleiding bij het practicum is erg intensief, op onze vakgroep hebben we vijf begeleiders voor twintig studenten. Als er twee keer zoveel studenten zouden zijn, zou het practicum niet op de huidige manier gegeven kunnen worden; dan wordt het meer een kookboekpracticum.