Nieuws - 28 maart 1996

Evaluatie wijsbegeerte ontbreekt

Evaluatie wijsbegeerte ontbreekt

De vaste commissie onderwijs (vco) wil het verzoek tot verlenging van de leerstoel Humanistische wijsbegeerte aan de LUW niet behandelen. De commissie is door het college van bestuur gevraagd een oordeel te geven over de onderwijskwaliteit van het vak van hoogleraar dr W. Achterberg. Omdat er echter geen evaluatie is uitgevoerd van het vak, Inleiding natuur en samenleving, onthoudt de vco zich van een oordeel. Vorig jaar is in de universiteitsraad afgesproken dat bij verlengingen van de bijzondere leerstoelen ook een onderwijsevaluatie betrokken moet worden.

Het verbaast de commissie dat er geen evaluatie is uitgevoerd, omdat de vakgroep Toegepaste filosofie waar Achterberg is gehuisvest, wel de enqueteformulieren heeft gehad. Maar volgens vakgroepssecretaris dr H.G.J. Gremmen zijn de formulieren niet ingevuld, omdat de vakgroep niets met de drie bijzonder hoogleraren te maken wil hebben. Het gaat om hoogleraren die colleges geven over een bepaalde levensbeschouwing. Als vakgroep willen wij ons daarom niet met hen bemoeien. In feite is de secretaresse van de vakgroep voor een dag in de week ook hun secretaresse. Verder leven ze hun eigen leventje. Wij weten dus niets van een evaluatie van hun onderwijs", aldus Gremmen.