Nieuws - 26 juni 1997

Euro

Euro

Euro
Wat betekent de komst van een gemeenschappelijke munt binnen Europa voor de Nederlandse landbouw?
Dat hangt af van de sterkte van de nieuwe munt. Nederland exporteert veel landbouwproducten en heeft een sterke munt. Dat is nogal eens ongunstig, omdat we daardoor duur zijn op de buitenlandse markten. Aan de andere kant heeft dat ons gedwongen tot efficiente productie en het effectief organiseren van het verkoopapparaat
Ik verwacht eerlijk gezegd dat de Euro niet zo sterk wordt als onze gulden en dat betekent dat de concurrentiepositie van Nederland op de wereldmarkt wat gunstiger wordt. Binnen de Europese Unie wordt onze concurrentiepositie ook gunstiger, alleen al omdat we met een munt werken, maar ook omdat de prijssteun voor zwakke regio's wegvalt
Ik verwacht dat regionale divergentie gaat optreden. Niet alleen in de landbouw, overigens. Zwakkere regio's, vooral in de zuidelijke landen, zullen verder wegzakken. Dat zal werkloosheid tot gevolg hebben en een extra druk leggen op de sociale voorzieningen. Er zullen dus extra gelden moeten komen voor werkgelegenheidsprojecten, heel specifiek gericht op zwakkere regio's
Aangezien de landen niet meer gaan betalen aan de Europese Unie, zal het extra geld dat nodig is voor werkgelegenheid uit andere begrotingsposten moeten worden weggesneden. En aangezien een groot deel van het geld nu wordt besteed aan de landbouw, komt er wellicht minder geld beschikbaar voor de landbouw
Als regionaal de economie zich minder gunstig ontwikkelt, kan dat worden opgevangen door lagere lonen en prijzen, waardoor de concurrentiepositie verbetert. Daarvoor ben je echter afhankelijk van de acceptatie van je maatregelen door bijvoorbeeld vakbonden. In het verleden is dat zelden echt goed gelukt. De oplossing toen was het aanpassen van de munt, maar dat kan niet meer