Nieuws - 25 april 1996

Etikettering stelt Europa voor problemen

Etikettering stelt Europa voor problemen

De eerste produkten gemaakt met genetische modificatie zijn al op de Europese markt, maar er is nog geen regeling voor etikettering. De Europese commissie buigt zich binnenkort opnieuw over de vraag voor welk type recombinant produkten vermelding op etiketten verplicht gesteld wordt. Eerdere voorstellen zijn door het Europees parlement van de hand gewezen.

Het parlement wil dat ook op etiketten wordt aangegeven dat gewassen om agronomische redenen zijn veranderd. Hieronder vallen gewassen met een gen voor herbicide-, ziekte- of droogte-resistentie. Daarnaast wil het parlement dat alle produkten waarvan de samenstelling ten gevolge van genetische manipulatie is gewijzigd, een etiket krijgen. De EU-commissie wilde alleen substantieel veranderde produkten van etiketten laten voorzien.