Nieuws - 29 februari 1996

Ethologie-hoogleraar Schuurman verlaat vakgroep na onenigheid

Ethologie-hoogleraar Schuurman verlaat vakgroep na onenigheid

Prof. dr T. Schuurman, hoogleraar Ethologie van de vakgroep Veehouderij, heeft besloten een functie buiten de Landbouwuniversiteit te zoeken. Volgens Schuurman zijn er grote inhoudelijke en relationele problemen ontstaan tussen hem en een deel van zijn staf. Ik heb inderdaad de intentie de Landbouwuniversiteit weer te verlaten. Ik betreur het dat mijn vertrek vroegtijding moet zijn en sta nog steeds open voor andere oplossingen."


Schuurman werd in augustus 1994 aangesteld aan de Landbouwuniversiteit. In de loop van 1995 werd duidelijk dat het niet liep tussen hem en zijn sectie Ethologie. Er was ook geen perspectief op een betere samenwerking in de toekomst, ondanks actieve bemoeienis van een reeks bemiddelaars: veehouderij-hoogleraar dr J.P.M. Noordhuizen, H. Croon van de sector Dierlijke produktie, cluster-voorzitter prof. dr ir. E.W. Brascamp, WIAS-directeur prof. dr E.A. Huisman en sector-directeur J. Wien.

Brascamp, voorzitter van het cluster Dierwetenschappen, stelt dat met name het karakterverschil tussen Schuurman en enkele sectie-medewerkers leidde tot problemen. Er was sprake van verschillende mensen met verschillende inzichten. Ethologie is in beginsel het waarnemen van gedrag van dieren. Het werkveld is pas in een later stadium verrijkt met neuro-endocrinologisch onderzoek. Schuurman is meer gericht op dat neuro-endocrinologische werk. Daarop is hij in Groningen ook gepromoveerd. De mensen van de sectie daarentegen hebben goed werk geleverd op het gebied van de pure gedragswetenschap. Er waren accentverschillen in de prioriteiten van het onderzoek. Maar daarover had overeenstemming moeten komen. Beide richtingen zijn de moeite van het onderzoeken meer dan waard. Dat die overeenstemming er niet kwam, was vooral te wijten aan karakterverschillen tussen betrokken personen. Uiteindelijk heeft Schuurman zelf besloten op te stappen."

Schuurman betreurt het dat de pure ethologie en de neuro-endocrinologie niet naast elkaar verder konden. Mijn voorganger Wiepkema heeft zich ervoor ingespannen dat beide velden binnen de sectie op gemeenschappelijke gronden verder konden gaan. Helaas is het mij niet gelukt om dat voort te zetten."

Totdat Schuurman een functie elders vindt, zal hij een kamer betrekken op de vakgroep Fysiologie van mens en dier. Brascamp: Hij heeft een budget waarmee hij onderzoek kan gaan doen. F. de Jonge, die gedragsonderzoek aan scharrelvarkens doet, had geen probleem met Schuurman en verhuist mee naar die vakgroep. De sectie Ethologie houdt haar normale budget. Het kost dus wat geld." Bedragen kan Brascamp niet noemen.

Voorlopig zal Noordhuizen optreden als voorzitter van de sectie Ethologie. De sectie zal zelf alle taken op het gebied van onderwijs en onderzoek verrichten. Brascamp: Hoe het in de toekomst verder moet met de sectie, daarover breken we ons pas het hoofd als Schuurman echt weggaat."