Nieuws - 29 februari 1996

Ethische commissie van start

Ethische commissie van start

Het college van bestuur stelt de universiteitsraad voor een kleine ethische commissie in te stellen. Deze ontwikkelt richtlijnen en criteria voor ethische toetsing van het LUW-onderzoek en adviseert het college in probleemgevallen. Wanneer de criteria duidelijk zijn, zal de kleine commissie worden uitgebreid.

Een ethische commissie is voor universiteiten sinds kort wettelijk verplicht. Ze moet samenwerken met de Dier experimenten commissie en de Medisch ethische commissie, die binnenkort ook verplicht worden. De vaste commissie wetenschap (vcw) van de LUW sluit niet uit dat de drie commissies straks een commissie vormen, die de universiteitsraad en de onderzoekscoordinatoren adviseert over de ethische aspecten van het onderzoek.

De kleine commissie staat onder leiding van vcw-voorzitter prof. dr T.J. Schaafsma en bestaat uit vijf leden, van wie er twee buiten de LUW werken. De universiteitsraad wilde al in 1988 een ethische toetsing, maar de commissies die werden ingesteld om dit van de grond te krijgen, kwamen niet tot een toetsingskader.