Wetenschap - 19 juni 1997

Er zijn te veel stampvakjes aan de LUW

Er zijn te veel stampvakjes aan de LUW

Er zijn te veel stampvakjes aan de LUW
Prijswinnaars geven oordeel over onderwijs en onderzoek
Acht studenten kregen op 5 juni de CT de Wit-scriptieprijs van het Wagenings Universiteitsfonds. De gelauwerde studenten hebben een negen of een tien gekregen voor hun afstudeervak. Wat is hun oordeel over het onderwijs dat ze hebben gevolgd? Te schools, te veel stampvakken, een matige begeleiding, zeggen vier van hen. Het onderzoek lonkt. Vier portretjes
Antonie Vonk Noordegraaf
Ik had eigenlijk op stage moeten zitten in Canada, maar LTO heeft gevraagd of ik nog een half jaartje langer aan het onderwerp wilde werken, vertelt Antonie Vonk Noordegraaf. Hij kreeg een tien voor zijn onderzoek naar de verspreiding van koeiengriep, IBR. De directe schade die bedrijven lijden door de griep is niet de belangrijkste reden voor het onderzoek. Andere landen zijn al begonnen met de bestrijding van de ziekte. De sector is bang dat die landen de import van Nederlandse koeien en sperma zullen verbieden als Nederland niet mee doet. Vonk Noordegraaf ontwikkelde een model voor de verspreiding van de koeienziekte en het effect van vaccinatie. Ik ben nu voor een half jaar bij de vakgroep Bedrijfseconomie als onderzoeker aangesteld om te kijken wat er gebeurt als we de ziekte hebben uitgeroeid. We willen kijken hoe snel IBR zich dan weer kan verspreiden.
Vonk Noordegraaf wil wel verder in het onderzoek. Ik krijg nu een goed beeld van het onderzoekswerk. Het bevalt me wel. Het onderwerp is erg actueel en ik zit niet alleen maar achter mijn bureau. Ik heb vaak overleg met mensen uit het bedrijfsleven en de overheid. Ik weet nog niet zeker of ik wil promoveren, maar als de vakgroep mij goede arbeidsvoorwaarden kan bieden, zal ik het wel overwegen.
Toen ik eenmaal aan afstudeervakken was begonnen, had ik geen behoefte meer om nog gewone vakken te volgen. Er zijn aan de LUW te veel stampvakjes die je even leert, maar waar je twee weken later niets meer van weet. Bij afstudeervakken kun je zelf uitzoeken wat je wilt weten.
Luc Steinbuch
Ik ben bang dat het onderwijs in Wageningen schoolser gaat worden door de invoering van de blokken. Veel studenten zijn hier niet voor een wetenschappelijke opleiding maar om studiepunten te halen. De LUW past haar beleid daar op aan, zegt Luc Steinbuch. Hij volgt tegenwoordig vakken over meet- en regeltechniek in Delft. Die zijn wel een uitdaging voor me, omdat ze abstracter en wiskundiger zijn dan de vakken hier. Voor gemotiveerde studenten is de LUW een tikkeltje te makkelijk.
Steinbuch kreeg een tien voor zijn onderzoek naar de ecopoloeg dat hij samen met Willemijn Cuijpers deed. De ecoploeg ploegt minder diep dan de gewone ploeg en zou daarom beter zijn voor het bodemleven. Steinbuch en Cuijpers onderzochten de invloed van de ploegdiepte op de wormenpopulatie. We hebben een tien gekregen, omdat we volgens onze begeleiders de goede vragen hadden gesteld. Concrete resultaten hadden we niet. Met meer monsters hadden we wel significante verschillen kunnen aantonen.
Ik weet nog niet of ik aio wil worden, ik wil wel iets met ecologische landbouw doen. Maar koeien melken vind ik ook erg leuk. Voordat ik naar de universiteit kwam, heb ik eerst middelbaar agrarisch onderwijs gevolgd. Daarna werkte ik een jaar bij ODIN, een grote distributeur van biologische groenten en fruit. Na een toelatingsexamen ben ik aan de propedeuse Landbouwtechniek begonnen. Ik heb in de tijd dat ik werkte wel gemerkt dat ik een intellectuele uitdaging nodig heb in mijn werk.
Judith de Wolf
Judith de Wolf heeft het lokale bestuur in Zimbabwe onderzocht. Ze kreeg een negen voor haar scriptie. In 1995, twee jaar nadat democratische hervormingen waren ingevoerd, was het lokale Zimbabwaanse bestuur in theorie helemaal democratisch. De praktijk week echter nogal af van die theorie. Ik heb bijvoorbeeld de levensloop van een van de machtige mannen uit een dorp beschreven, vertelt De Wolf. Zijn politieke macht was van oudsher gebaseerd op familierelaties, traditie, religie en economisch succes. Hij heeft zijn macht na de democratische hervormingen weten te behouden. Ik denk niet dat dat slecht hoeft te zijn, de mensen die van oudsher de dorpen vertegenwoordigen doen dat niet noodzakelijk slechter dan gekozen vertegenwoordigers.
De Wolf werkt nu als aio bij de vakgroep Culturele antropologie in Utrecht. Ik heb voor die baan gekozen omdat ik het onderzoek in Zimbabwe erg leuk vond. De hoge waardering voor mijn scriptie was voor mij een bevestiging dat ik het onderzoek ook aan kan. Het was trouwens wel een verrassing dat ik de baan kreeg. Ik was van plan nog een afstudeervak te doen en solliciteerde om eens te oefenen in het schrijven van een brief. Tot mijn verrassing werd ik op gesprek gevraagd en een paar weken later aangenomen.
De Wolf is tevreden over het niveau van de vakken die ze in Wageningen gevolgd heeft. Wat ik echter miste, was een duidelijke lijn in mijn studieprogramma. Ik had zes jaar studiefinanciering en kon daarom zelf uitvinden wat ik met mijn studie wilde. Voor de huidige studenten is dat volgens mij moeilijker. Daarnaast denk ik dat de universiteit wat persoonlijker moet omgaan met haar studenten. Als je als student niet zelf het initiatief neemt, kun je afstuderen zonder dat iemand je kent. Zeker als de studentenaantallen teruglopen, moet de universiteit zuiniger zijn op haar studenten.
Johan Borger
Samen met Alexander van Stam maakte Johan Borger een model om de milieugebruiksruimte van gebieden te schatten. Door gegevens over de vermesting, verzuring en natuur te combineren, wilden ze de grootte van de milieugebruiksruimte van een gebied vaststellen. Het resultaat was een kaart, waarin kwetsbare gebieden zijn aangegeven. Veel waarde kunnen we nog niet hechten aan die kaarten, omdat we veel gegevens missen, maar onze methode is wel bruikbaar voor verder onderzoek.
Ik heb het meest geleerd van pgo-achtige vakken, waar je actief met de lesstof bezig bent, zegt Borger. Ik vind het belangrijk dat ik mijn creativiteit kwijt kan. Bij het ontwerpen van het model voor de milieugebruiksruimte kon dat heel goed.
Ik zei altijd dat ik nooit aio zou worden, maar na mijn afstudeervak ben ik daar anders over gaan denken. Ik zou een promotieplaats willen bij een andere instelling. Tijdens ons onderzoek merkten we dat veel instituten langs elkaar heen werken. Door bij een ander instituut te werken, kan ik misschien de kennis van twee instellingen combineren.