Nieuws - 6 november 1997

Er kunnen meer Indonesische studenten naar Nederland

Er kunnen meer Indonesische studenten naar Nederland

Er kunnen meer Indonesische studenten naar Nederland
Minister Wardiman prijst onderwijskwaliteit
Het hoger onderwijs krijgt meer kansen voor samenwerking met Indonesie. Als het aan minister Ritzen en zijn ambtgenoot Wardiman ligt, kan dit land een springplank worden voor werving van betalende studenten uit de rest van Zuid-Oost Azie
Op dit moment studeren er zo'n 450 Indonesische studenten in Nederland. Eind jaren tachtig lag dat aantal twee- tot driemaal zo hoog, maar na ernstige kritiek van minister Pronk voor Ontwikkelingssamenwerking op de mensenrechtensituatie in Indonesie raakte de relatie met de ex-kolonie in 1992 danig verstoord. Ook de Landbouwuniversiteit plukte de wrange vruchten van het conflict. De samenwerkingsverbanden met de landbouwfaculteit werden beeindigd en het aantal MSc-studenten raakte in een vrije val. En al duurde het conflict formeel maar een half jaar, aan Indonesische kant bleven er lange tijd reserves
Die reserves lijken nu verdwenen. Twee weken geleden bracht de Indonesische onderwijsminister J.N. Wardiman Djojonegoro een bezoek aan Nederland. Van Ritzen kreeg hij extra beurzen toegezegd om Indonesiers hier te laten studeren. Maar ook Wardiman zelf liet zich niet onbetuigd. Ik heb in Nederland gestudeerd, dat schept verplichtingen.
Bij zijn bezoeken aan de Groningse en de Leidse universiteit benadrukte Wardiman wel dat samenwerking met Nederland slechts een van de opties is. Maar tegelijk prees hij uit eigen ervaring het hoger onderwijs hier. Ook bleek hij onder de indruk van de intensieve kwaliteitszorg. Bovendien wees hij op het voordeel van de historische banden. In Nederland bestaat nog steeds veel kennis over ons land; waarom zouden we die niet benutten?
Onderwijsbeurs
Dat Nederland slechts een van de opties is ondervond een Wageningse delegatie die onlangs een onderwijsbeurs in Indonesie bezocht. Course-director Crop Science dr Kees Eveleens meldt dat de Wageningse stand weliswaar goed werd bezocht, maar dat de beurs erg massaal was. Bovendien ontbeert Nederland voldoende beurzen, zodat het moeilijk concurreren is met bijvoorbeeld Engeland en Duitsland, die wel een beurzenstelsel kennen. De Indonesische studenten weten dat drommels goed en dat versterkt onze positie niet. Eveleens ontdekte dat de Indonesiers vooral geinteresseerd zijn in MBA-achtige studies. Op het gebied van plantenwetenschappen en veeteelt zoeken ze vooral mogelijkheden om te promoveren. Ook voor PhD-plaatsen ontbeert Nederland echter voldoende beurzen
De delegatie van de Landbouwuniversiteit bracht ook een bezoek aan de universiteit in Bogor, waarmee vroeger werd samengewerkt. Eveleens: Ik denk dat we, op onderwijsgebied, beter institutioneel kunnen gaan samenwerken met vergelijkbare instellingen in Indonesie. Dat maakt vervolgens een gerichte werving van studenten op die instellingen mogelijk en zinnig. We ontdekten dat bij potentiele counterparts behoefte is aan een dergelijke opzet. Het feit dat niet meer wordt samengewerkt is ook een gevolg van de crisis in 1992. Verder wil Eveleens de Wageningse alumni in Indonesie, inmiddels een aardig clubje rondom Bogor en in Malang, mobiliseren
In Indonesie wil Wardiman propageren dat meer jongeren in Nederland gaan studeren. Officieel is de overheidsinvloed daarop beperkt: de meeste van de zestigduizend jonge Indonesiers die in het buitenland studeren, doen dat op kosten van hun ouders. Maar de overheid kan volgens Wardiman wel uitdragen dat het Nederlandse onderwijs minstens zo goed is als dat in Australie of de VS
Pleidooi
Het pleidooi van Wardiman sloot precies aan bij de Nederlandse plannen. De groei-economieen in Zuid-Oost-Azie zijn ontdekt als markt voor het werven van goedbetalende studenten. Voor Ritzen geldt Indonesie daarbij als springplank voor werving van studenten in andere landen in de regio
Eerder dit jaar is daartoe in Jakarta al een Netherlands Education Centre geopend, en heeft minister Ritzen ruim twee miljoen gulden per jaar gereserveerd voor export van hoger onderwijs naar landen als Indonesie. Afgelopen week voegde hij daar een half miljoen per jaar aan toe, om steeds twintig talentvolle Indonesische studenten een beurs te kunnen geven