Nieuws - 11 september 1996

Er gebeuren niet zo gek veel ernstige ongevallen

Er gebeuren niet zo gek veel ernstige ongevallen

Er gebeuren niet zo gek veel ernstige ongevallen
Nanni Volmer, Bedrijfshulpverlener Binnenhaven
Noodsituaties binnen de universiteit moeten worden gemeld bij een van de alarmmeldposten. Degene die telefoon opneemt, zorgt dat de Bedrijfshulpverlening in actie komt. Een zo'n hulpverlener is Nanni Volmer van de centrale meldpost Binnenhaven. Voorheen was het gewoon Gecombineerde diensten, Binnenhaven 8, het gebouw met de Griekse vaas. Nu is het Multi Service Kortenoord. Het klinkt wat verwarrend, als een uitzendbureau, maar gelukkig is die vaas er ter orientatie
Nanni Volmer vervult bij Multi Service Kortenoord een aantal taken. Ze is receptioniste, secretaresse, administratrice en dus ook - niet de minste van haar taken - BHV'er: Bedrijfshulpverlener. Op haar bureau staat een rode telefoon. Alarmnummer 4747, voor de Binnenhaven, waar onder meer vijf vakgroepen zijn gevestigd
De Arbo-wet heeft bepaald dat elke instelling per vijftig medewerkers een BHV'er moet hebben. Een BHV'er met een EHBO-diploma krijgt tegenwoordig ook een training als brandwacht; brandwachten moeten op hun beurt een EHBO-opleiding volgen, zodat de hulpverlener nog beter op calamiteiten is voorbereid
Wij zijn hier in de Binnenhaven goed voorzien, stelt Nanni Volmer. Wij hebben er zestien.
Elke twee jaar moeten BHV'ers zestien lessen volgen om hun vaardigheden soepel te houden. In 1994 werd de BHV-commissie ingesteld, die voor uitbreiding en verbetering van de veiligheidsmaatregelen moet zorgen. Zo werd onder andere de bewegwijzering in de gebouwen duidelijk aangegeven in verband met de vluchtroute; er kwam een evac-chair voor het vervoer van mensen die geen trappen kunnen lopen; op alle afdelingen kwam een brancard met een deken. Nanni Volmer is lid van de commissie. Hoewel op elke afdeling van de LUW de groene kaart Hoe te handelen bij ongevallen aanwezig is, is het LUW-beveiligingssysteem verre van volmaakt. Bel bij ernstige situaties 1-1-2, adviseert Jan Bosveld van het Bureau Veiligheid desgevraagd. De Bedrijfshulpverlening moet echter wel meteen worden ingelicht
Maar we hebben nog steeds geen algemene alarminstallatie, waarmee we iedereen in het gebouw kunnen oproepen, zegt Volmer bezorgd. Bij Virologie is dat wel het geval. We zitten er met smart op te wachten. Je weet nooit wat er kan gebeuren. We hebben hier en daar wel een aantal branden gehad.
Als de rode telefoon gaat, wordt haar direct gemeld wat er aan de hand is en waar. Volmer meldt dit bij het hoofd BHV of diens plaatsvervanger. Die bepaalt wat er moet gebeuren. Soms ontruiming, bijvoorbeeld op een lab waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Er wordt een plan gemaakt, de verzamelplaats bepaald. Ik leg een kladblok neer waarin de ontruimde medewerkers hun naam moeten schrijven, zodat ik weet dat er niemand is achtergebleven. Vervolgens wordt niemand meer in het gebouw toegelaten. Ik blijf hier bij de telefoon en vang eventueel politie, brandweer of ambulancemensen op; ik stel zoveel mogelijk iedereen gerust. Soms moet ik zelf een inschatting van de situatie maken. Als een student in paniek een brandje meldt dat in een prullenbak blijkt zijn, dan bel je de brandweer natuurlijk niet.
Er gebeuren niet zo gek veel ernstige ongevallen. Meestal zijn het studenten die zich bij een practicum hebben gesneden en om pleisters komen. Of er valt iemand flauw. Laatst had ik een studente die in de collegezaal een epileptische aanval kreeg. Dat had ze al vaker gehad, werd ons gemeld. Een epileptische aanval gaat vanzelf weer over. Het is belangrijk dat je weet: niets tussen de tanden want die kunnen breken. Dat is een fout die omstanders vaak maken. Het meisje kreeg ook nog een astma-aanval. Ik dacht: Als dit binnen een kwartier niet verandert, bel ik een arts. De situatie veranderde niet, dus de arts kwam. Die kreeg haar ook niet bij. Toen hebben we een ambulance gebeld. Die kwam na ongeveer twintig minuten. Het was een ervaring waar ik erg van onder de indruk was; het wachten op de arts duurde zo lang.
Maar als je eerst al die tussenpersonen moet bellen, kan het toch te laat zijn? Inderdaad! Daarom willen we ook een alarminstallatie.
Onder de rode telefoon ligt een rode map vol aanwijzingen hoe te handelen bij een alarmmelding. Erboven hangt een lijst met namen van alle artsen in Wageningen. Van elk incident wordt een rapport gemaakt voor het Bureau Veiligheid en Milieuzaken, onder meer voor de afwikkeling van schade
De EHBO-lessen en de oefeningen, waaronder het leren blussen van kleine branden en het omgaan met rookontwikkeling, en het in praktijk brengen van de theorie; Volmer vindt het erg boeiend. Regelmatig worden lezingen gegeven over tal van onderwerpen. We hebben diabetes en epilepsie behandeld; in oktober gaat het bijvoorbeeld over herseninfarcten.
Onlangs ontving Nanni Volmer een aardige brief waarin het college van bestuur haar lof toezwaaide voor het feit dat zij tien jaar bij de EHBO is. Het college zegde haar een gratificatie toe voor haar inzet. Een aardig gebaar. Ik ben heel erg benieuwd!, zegt ze opgewekt