Nieuws - 18 december 1997

Er blijft een loket voor studenten; er zijn collegezalen en hoogleraren

Er blijft een loket voor studenten; er zijn collegezalen en hoogleraren

Er blijft een loket voor studenten; er zijn collegezalen en hoogleraren
Blijft er nog wel een herkenbare universiteit? Hoogleraren maken zich zorgen over de nieuwe zakelijkheid en de herkenbaarheid voor studenten
De buitenwereld krijgt te veel signalen dat bedrijfsrendement heel hoog op de agenda staat, terwijl onderwijs toch de bestaansreden van een universiteit is, zegt de Nijmeegse hoogleraar-directeur van de interuniversitaire onderzoekschool M&T, prof. dr Sjoerd Wendelaar Bonga. Hij vindt dat de wijzigingen in het milieuonderzoek wel degelijk consequenties hebben voor het onderwijs. Beperk je milieu tot de groene ruimte, dan krijg je een beperktere doelgroep. Minder studenten betekent een gevaar voor het voortbestaan van dat milieuonderzoek. De LUW moet aan haar KCW-partner duidelijk maken dat de studentenmarkt een hele andere markt is dan de DLO-markt. De LUW moet goed nadenken of ze een algemene universiteit wil zijn of dat ze alles weer in de landbouwhoek wil trekken. Ik denk dat de LUW een bredere doelstelling moet hebben.
Ook bodemkundige prof. dr ir Nico van Breemen is bezorgd over de nieuwe zakelijkheid. Ik ben bang dat de zaak doorslaat naar de productiekant. Groei van het onderwijs, hoger rendement, ik zie niet hoe we daarmee uit de voeten kunnen. Hij vraagt zich af of voor de studenten nog wel een duidelijk herkenbare universiteit overblijft. Studenten komen af op een echte universiteit. Als daar onduidelijkheid over ontstaat, is dat de dood in de pot. Hij verwacht overigens dat er voldoende ruimte blijft voor door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek
Toxicoloog prof. dr Jan Koeman heeft andere problemen met het fusieproces. Ik maak me zorgen over het universitaire gehalte. We moeten oppassen dat we niet terugvallen tot een hogere landbouwschool. De fundamentele wetenschap krijgt te weinig aandacht. Je rekent wetenschappers toch niet af op het wel of niet halen van tweeenhalf procent rendementsverhoging. Goede wetenschap heeft een lange adem. De maatschappelijke betekenis wordt vaak pas op langere termijn duidelijk. Koeman, op de bres voor de echte wetenschap, is bezorgd over de krachtsverhoudingen. In hoeverre is de rector opgewassen tegen Veerman cum suis die met veel politieke rugdekking opereren?
Van Zaane meent daarentegen dat er voor studenten en collegawetenschappers een herkenbare universiteit zal blijven, zelfs als in de toekomst een volledig geintegreerde organisatie ontstaat. Er blijft een loket voor studenten; er zijn colllegezalen en hoogleraren.
Studenten zijn klanten die over de werkvloer lopen. Er zijn momenten waar ze niet meer meedoen, bijvoorbeeld in een volledig door Nutricia gefinancierd onderzoek waar geheimhouding vereist is. Dat moet in aparte afdelingen met een toegangsregiem plaatsvinden. In het onderzoek waarover vrij gepubliceerd wordt, zijn studenten en aio's welkom
Speelman denkt dat de universiteit duidelijk herkenbaar zal blijven. Nadat de zaak is opgeroerd zal er altijd een vetlaag zijn waarvan je zegt: dat is het universitaire deel. Speelman verwacht dat er twee culturen binnen KCW te onderscheiden blijven. Ik zou het niet erg vinden als er over 25 jaar een universitaire cultuur herkenbaar is en een meer marktgerichte cultuur die elkaar aanvullen. Er mag ook best een apart herkenbaar gebouw zijn.