Nieuws - 23 maart 1995

Enzymen moeten planten geschikt maken als veevoer

Enzymen moeten planten geschikt maken als veevoer

De LUW-vakgroepen Plantenveredeling en Levensmiddelentechnologie, hebben met Deense en Zuid-Europese onderzoeksgroepen financiering aangevraagd bij de EG voor een programma Remodelling pectin structure in plants. De onderzoekers willen planten zodanig manipuleren, dat enzymen in de planten de celwanddelen afbreken die moeilijk verteerbaar zijn voor eenmagig vee. Gist-Brocades en het biotechnologiebedrijf Mogen richten daarnaast binnenkort de jointventure Plantzyme op, die industrieel interessante enzymen met planten wil produceren. Dit duidt erop dat de belangstelling voor de produktie van microbiele enzymen in planten toeneemt.

Mogen is er inmiddels in geslaagd het enzym fytase, dat fosfor vrijmaakt, in koolzaad tot expressie te brengen. De bedrijven hopen binnen vijf jaar zaden met fytase in de handel te brengen, zodat de industrie deze kan toevoegen aan veevoer. Fytase wordt al via micro-organismen geproduceerd. Micro-organismen zijn makkelijker tot enzymproduktie aan te zetten dan planten, maar moeilijker houdbaar. Plantzyme wil ook enzymen produceren voor de levensmiddelenbranche. Welke enzymen precies, wil de woordvoerder niet kwijt.

De onderzoekers van het EG-programma willen eveneens gewassen opwaarderen als veevoer. De vakgroep Plantenveredeling zal aardappelengenen bestuderen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van moeilijk afbreekbare delen. Als je deze genen kunt remmen, worden deze gewasdelen mogelijk meer geschikte voor eenmagig vee. Andere groepen in het EG-programma willen schimmelgenen overzetten. Deze genen coderen voor enzymen die plantendelen als pectine afbreken. Dit moet natuurlijk niet te ver voor het oogsten gebeuren", vertelt plantenveredelaar dr R. G. F. Visser, anders valt de plant om".