Nieuws - 11 april 1996

Enquete moet feilen Millennium blootleggen

Enquete moet feilen Millennium blootleggen

Een enquete onder de gebruikers van Millennium moet de tekortkomingen van het nieuwe financiele systeem in kaart brengen. Het systeem, sinds januari 1995 in gebruik, functioneert nog altijd niet naar behoren.

Millennium is nog niet toegankelijk voor vakgroepen en ook de overzichtelijkheid van uitdraaien laat te wensen over. Wel is inmiddels een proef begonnen waarbij vakgroepen op Zodiac de mogelijkheid krijgen zelf mutaties aan te brengen in het systeem.

De enquete moet de belangrijkste knelpunten van Millennium aangeven, zodat deze kunnen worden aangepakt. De universiteitsraadfractie Progressief Personeel (PP) wil verder gaan. Op basis van de enquete wil PP besluiten of het wel verstandig is door te gaan met het systeem.

Volgens collegelid mr H.M. van den Hoofdakker is stoppen met Millennium echter niet aan de orde. Hij wijst erop dat er geen alternatief voor handen is.