Nieuws - 9 februari 1995

Energieverbruik in tuinbouw moet lager

Energieverbruik in tuinbouw moet lager

Het energiegebruik per eenheid produkt in de Nederlandse glastuinbouw is in 1993 gelijk gebleven. Dit blijkt uit een onderzoek van het Landbouweconomisch instituut (LEI-DLO) dat is uitgevoerd in het kader van de Meerjarenafspraak Energie, in opdracht van de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) en het Landbouwschap. In de Meerjarenafspraak is de glastuinbouwsector met de overheid overeengekomen dat de energie-efficiente moet verbeteren met 50 procent over de periode 1980-2000.

Tot 1992 is de efficientie met 35 procent verbeterd. In 1993 heeft zowel de produktie als het energiegebruik per vierkante meter kas zich gestabiliseerd, waardoor de energie-efficientie gelijk is gebleven. Het Landbouwschap laat weten dat inmiddels binnen het bestuur het besluit is genomen om het energieprogramma te intensiveren. De activiteiten worden uitgebreid en zullen meer op individuele bedrijven zijn gericht. Er komt extra voorlichting, doorlichting van bedrijven, en een intensievere communicatiecampagne via nieuwsbrieven. Ook worden demonstratiebedrijven ingericht.