Nieuws - 25 april 1996

Energiebesparing

Energiebesparing

Warmtekrachtkoppeling en warmteopslag zijn volgens H.F. de Zwart goed toepasbare methoden om het energieverbruik in de glastuinbouw terug te dringen. Hij onderzocht verschillende opties voor energiebesparing die genoemd worden in de Meerjarenafspraak energie voor de glastuinbouw, een convenant tussen overheid en bedrijfsleven. Doelstelling daarvan is om het gebruik van fossiele brandstoffen in het jaar 2000 te halveren ten opzichte van 1980.

De Zwart promoveerde 19 april bij prof. dr ir G.P.A. Bot en prof. dr ir L. Speelman van de vakgroep Agrotechniek en -fysica. Bij het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) ontwikkelde hij een simulatiemodel voor de inschatting van het effect van energiebesparende maatregelen.

Berekeningen laten zien dat een warmtekrachtinstallatie kan zorgen voor een besparing tot 32 procent. Isolatie van kassen bespaart volgens Zwart ook veel energie. Dubbel gecoat dubbel glas bespaart maar liefst tot 47 procent energie, maar dat voordeel gaat deels verloren doordat de verminderde lichtinval de produktie drukt. Simpele technieken als isolatie van pijpen besparen weinig energie, maar leveren toch voordeel op omdat ze goedkoop zijn.