Nieuws - 5 januari 1995

Emancipatie

Emancipatie

Het college van bestuur van de Landbouwuniversiteit hanteert een Model voor een vakgroepsreglement dat dateert uit 1988. Een recenter model bestaat niet. In dit reglement lezen we onder meer: Daar, waar in dit reglement het begrip zij (haar, etcetera) wordt gehanteerd, wordt daaronder mede begrepen bij (hem, zijn etcetera)". Op pagina 7, onder artikel 18 sub 4, gaat deze vervrouwelijking wel wat al te ver. Er staat letterlijk: Het lid (...) treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats zij is aangewezen, zou zijn afgetreden". Hier mag je dus ook lezen hij. Maar, sinds wanneer is een onzijdig woord, zoals lid, vrouwelijk? Zelfs het mannelijk lid is onzijdig! Als van het college van bestuur al niet meer verwacht mag worden, dat het het Nederlands beheerst, waar gaan we dan met ons universitaire onderwijs naar toe?