Nieuws - 2 oktober 1997

Elkaar uithoren in de wandelgangen

Elkaar uithoren in de wandelgangen

Elkaar uithoren in de wandelgangen
Universiteitsraadslid voor Veste
Collega Geisje Hoetjes heeft vanmorgen geen tijd. Ze heeft het te druk op KSV met de inauguratie van eerstejaars, verklaart Hinco Gierman. Vroeg op de ochtend druppelt in de keuken van een afdeling van Rijnsteeg af en toe iemand binnen voor het ontbijt
Gierman en Hoetjes vertegenwoordigen sinds 1 september de studentenpartij Veste in de universiteitsraad. De eerste maand in de politiek heeft Gierman het druk gehad. We zijn een nieuwe partij; we moeten dus van alles uitzoeken, aldus het nieuwbakken raadslid. Verder moesten we op SSR ons hok inrichten en een eigen structuur en statuten in het leven roepen. Iedere zichzelf respecterende partij stelt immers richtlijnen op voor toekomstige generaties, vindt Gierman. We willen ook snel een VOC opzetten, met daarin zo'n vijftien studenten uit alle hoeken en gaten. Een VOC? Ja, de Veste Overleg Commissie.
De drukte heeft zo zijn nadelen. Onze doelgroep zijn de studenten, maar zelf zit ik nauwelijks meer in de collegebanken. In het verleden schijnen er wel mensen in de raad te hebben gezeten die in dat jaar ook nog ns dertig studiepunten haalden. Op een enkele briljanteling na had dat vooral met de inzet te maken.
Gierman gaat in deze beginperiode naar van alles en nog wat toe. Of het nu het UMP is, KCW-overleg of met PGW te maken heeft. Ja, de tijd die je ermee kwijt bent valt me wel een beetje tegen. Je moet jezelf dwingen effectief met tijd en aandacht om te gaan.
Derdejaars bioprocestechnoloog Gierman stapte ruim een half jaar geleden in de universitaire politiek. Daarvoor deed hij minstens zo fanatiek aan raceroeien. Afdelingsgenoten beamen dat Gierman, wanneer hij ergens aan begint, zich daar voor honderd procent voor inzet. Alleen wil hetgene waarop hij zich stort nog wel 'ns varieren. Lachend omschrijft hij zichzelf als professioneel impulsief. Om er serieuzer aan toe te voegen: Mijn politieke commitment houd ik voorlopig wel.
Als lid van SSR stond Gierman aan de wieg van Veste, een partij geboren uit studentenverenigingskringen. Het leek me boeiend om een politieke partij op te richten en het gebeuren in de universiteitsraad mee te maken. Met slechts twee namen op de lijst - Gierman en Hoetjes - leek Veste in mei de verkiezingen te moeten ingaan. Vanwege dit geringe aantal wilde het tweetal zich terugtrekken. Ceres en Unitas waren als leveranciers van potentiele kandidaten inmiddels afgehaakt. Ter elfder ure kwam echter een lijst van vier tot stand en deed Veste toch mee
Na een zomer van voorbereiding - met hulp van de PSF - en na een maandje officieel actief te zijn geweest blijkt Gierman het in bestuurskringen gebezigde jargon goed meester, inclusief de grote hoeveelheid voor hem nieuwe afkortingen. Want werd Veste vooral opgericht omdat Gierman cum suis vinden dat in de studie te weinig aandacht bestaat voor brede academische vorming, het scala van ter tafel komende onderwerpen is natuurlijk een stuk breder. In eerste instantie veel onbekende stof voor de Veste-raadsleden. En dat hoewel ik het WUB las, zegt Gierman fijntjes. Want jullie schrijven ook niet altijd even begrijpelijk.
Veel praten links en rechts en veel lezen, luidt zijn devies. Hoe diep je in de materie zit hangt af van de eigen inzet. Hij houdt de handen een half metertje uit elkaar: Af en toe krijg je zo'n pak papier, bijvoorbeeld van BAC. Meestal onduidelijk geschreven, zodat je ieder regeltje op drie manieren kunt uitleggen, maar dat went snel.
Of Gierman last had van een cultuurshock? Ik heb op de vereniging wel eens vergaderd, maar nu doe ik dat iedere dag. Het valt me op hoe ineffectief dat af en toe gebeurt. Mensen die daar al jaren zitten proberen tot drie keer toe hetzelfde standpunt duidelijk te maken. Dan denk ik als groentje: dat kan toch wel beter?
De eerste UR was een ervaring apart. Als nieuwkomer weet je niet goed wanneer je welke punten naar voren moet brengen. Als agendapunt, in de rondvraag, of helemaal niet. Die gedragscode, daar worstel je in het begin wel mee. Een grote blunder of een totaal foute opmerking heeft hij nog niet gemaakt. Wel had hij soms achteraf het gevoel dat hij zijn mond juist wel had moeten opentrekken
Gierman ontdekte dat veel besluiten reeds in commissievergaderingen waren genomen of zelfs al in een eerder stadium. Wandelgangen, informeel contact, elkaar uithoren, het zijn inmiddels vertrouwde aspecten van het spelletje. Al hoor je van iedereen wat anders. De een zegt A, de ander B en dan blijkt het C te zijn. Wat me trouwens ook opvalt is dat op bepaalde terreinen andere mensen aan de touwtjes trekken dan degenen wier functie dat doet vermoeden. Politiek correct als Gierman tegenwoordig is noemt hij geen namen
Wat Gierman verder opvalt is dat hij als volwaardig lid beschouwt wordt van de bestuursgemeenschap, hoewel hij daar naar eigen zeggen zit met de neus nog nat. Het tutoyeren van fractievoorzitters en proffen gaat hem inmiddels goed af. Al met al hoef je volgens Gierman geen speciaal mens te zijn om de universitaire politiek in te gaan. Je rolt er vanzelf wel in. Die bestuursstructuur was voor mij tot voor kort een vage brij. Nu weet hij beter hoe het zit met CvB, VCO, CSV, AC, PGW, MUB, KCW en ROC-OWI-overleg. Ik ken al driehonderd afkortingen uit mijn hoofd.
AC - agendacommissie
BAC - benoemingsadviescommissie
CvB - college van bestuur
CSV - commissie studentenvoorzieningen
KCW - Kenniscentrum Wageningen
MUB - Modernisering Universiteitsbestuur
OWI - onderwijsinstituut
PGW - Plant- en gewaswetenschappen
PSF - Progressieve Studentenfractie
ROC - richtingsonderwijscommissie
SSR - Societas Studiosorum Reformatorum
UMP - universitair milieuplatform
UR - universiteitsraad
VCO - vaste commissie onderwijs
VOC - Veste Overleg Commissie