Nieuws - 15 juni 1995

Eiwitten die lading overdragen lastig te meten

Eiwitten die lading overdragen lastig te meten

Sinds 1990 gebruiken artsen een simpele methode om bij suikerpatienten suiker in het bloed te meten. Met een koolstofelektrode bepalen ze de potentiaal van het enzym dat deze suiker omzet in een andere stof. De potentiaal is zoiets als de neiging om lading af te geven of juist op te nemen. En het enzym waar het om gaat is een redox-enzym, een eiwit dat lading onttrekt van een uitgangsstof en dit overdraagt aan een andere stof. Hoe meer suiker in het bloed, hoe meer lading het enzym kan overdragen.

Zo'n koolstofelektrode wordt ook gebruikt bij het onderzoek aan redox-enzymen. Een verbetering ten opzichte van eerdere studies: jarenlang waren namelijk de biochemici voor potentiaalmeting afhankelijk van omslachtige titatrie-reacties. Maar in 1987 toonde ondermeer de vakgroep Biochemie op de LUW aan, dat met een koolstofelektrode de potentiaal van kleine eiwitten direct is te meten.

Het meten van grote redox-eiwitten via een koolstofelektrode, is echter nog lastig. Dit ervaarde dr M. Verhagen, die vorige maand promoveerde bij de biochemici prof dr C. Veeger en dr W.R. Hagen. Hij keek hierbij naar een systeem met de koolstofelektrode, een enzym en een uitgangsstof. Als de koolstofelektrode een hoge potentiaal had, dat wil zeggen weinig lading, dan kreeg het van de uitgangsstof via het redox-eiwit inderdaad elektronen. Maar andersom liep de electrische stroom niet: Waarom dat zo is weten we niet", licht de promovendus toe, misschien verandert de koolstofelektrode toch iets aan de structuur van het eiwit."

Ondanks die onzekerheid is het gebruik van koolstofelektrodes bij studie van redox-eiwitten heel gewoon, weet Verhagen. Maar je moet dus wel voorzichtig zijn bij de interpretaties van de gegevens."

Hoewel de koolstofelektrode als biosensor dus ook wel toepassingen kent, krijgt de promovendus vooralsnog geen opvolger. Verhagen werd betaald door de Nederlandse organisatie voor wetenschapsbeoefening (NWO).