Wetenschap - 21 november 1996

Eeuwige student betaalt 8.000 gulden collegegeld

Eeuwige student betaalt 8.000 gulden collegegeld

Het collegegeld voor studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering wordt achtduizend gulden met ingang van het collegejaar 1997/1998. Geen recht op studiefinanciering betekent dat je geen basisbeurs krijgt en niet meer kunt lenen bij de IBG. Voor de meeste studenten is dit na acht jaar studeren in het hoger onderwijs het geval. Voor doorstromers wordt een uitzondering gemaakt; zij krijgen pas twee jaar later met dit hoge collegegeld te maken. Dit meldt het college van bestuur in een brief aan de universiteitsraad.

Vanaf september 1996 is de inschrijfvorm auditor afgeschaft en mogen de universiteiten zelf de hoogte van het instellingscollegegeld bepalen. Dit jaar bedraagt dat in Wageningen 3300 gulden. Studenten met studiefinanciering betalen het wettelijk collegegeld, dat volgend jaar 2.575 gulden bedraagt. Ook vluchteling-studenten en 17-jarigen betalen in Wageningen dit bedrag, evenals studenten die hun studiefinanciering een jaar opzeggen, maar wel ingeschreven blijven staan, zoals de studenten met een bestuursbeurs doen.

Het instellingscollegegeld kent volgend jaar een middentarief en een hoog tarief. Het middentarief van 3.475 gulden geldt voor doorstromers tot maximaal twee jaar nadat hun recht op studiefinanciering afloopt. Ook studenten van buiten West-Europa en studenten die gebruik maken van de afstudeerregeling betalen het middentarief. Alle overige studenten zonder recht op studiefinanciering komen in het hoge tarief van achtduizend gulden terecht.