Nieuws - 1 juni 1995

Eerste Kamer akkoord met vijfjarige cursus

Eerste Kamer akkoord met vijfjarige cursus

De Eerste Kamer is eind mei akkoord gegaan met de uitbreiding van de cursusduur van Nederlandse ingenieursstudies naar vijf jaar. Het gaat om de opleidingen van de technische universiteiten en elf van de negentien LUW-studies. Met ingang van komend studiejaar kan de uitbreiding ingaan. Aangezien de studiefinanciering is gekoppeld aan het aantal cursusjaren, ontvangen studenten in deze studies vijf jaar studiefinanciering.