Nieuws - 30 maart 1995

Eerlijke informatie

Eerlijke informatie

Tijdens de plenaire vergadering VCW van woensdag 22 maart werd een VCW-advies over het Masterplan, waarin de bezuinigingen van 25 miljoen voor de LUW zijn verwerkt, besproken. Dit was door het dagelijks bestuur geschreven en diende als advies in de vergadering van de Overleggroep Onderwijs en Onderzoek waarin het Masterplan werd behandeld. Het dagelijks bestuur kreeg kort voor deze 03-vergadering te horen dat zij alsnog een advies kon indienen en heeft dat ook gedaan. Zij kon zodoende niet meer de plenaire vergadering VCW raadplegen over dit advies.

In de brief aan 03 werd uitgelegd dat de VCW vond dat er nog te weinig argumenten waren voor de verdeling van de voorgestelde bezuinigingen over het Bureau, Onderwijs en Onderzoek. Zo waarschuwde de brief voor het feit dat bezuinigingen op onderzoek niet alleen inhouden dat je dat bedrag bezuinigt, maar dat ze ook een grote kapitaalsvernietiging betekenen, omdat het onderzoek vaak met veel zorg en moeite opgezet moet worden. Maar ook dat alleen goed naar het Bureau was gekeken en de gevolgen van de bezuinigingen op de faculteit (Onderwijs & Onderzoek) niet in kaart waren gebracht. Dit was voor de VCW aanleiding om te adviseren de besluitvorming uit te stellen, zodat de volledige VCW hier nog advies over kon uitbrengen. Tot zover kon ik het volgen. Als het dagelijks bestuur meent dat er dingen gebeuren waar de VCW als geheel advies over moet uitbrengen, dan moet er aan de bel getrokken worden. Het is een taak van het dagelijks bestuur om op dit soort dingen toe te zien.

Meer problemen heb ik ermee dat in dit stuk argumenten werden genoemd om meer op het onderwijs te bezuinigen en dat in dit advies niet een keer werd geschreven dat dit een advies was van de VCW-DB, en dat het dus nog niet in de uitgebreide vergadering behandeld was. Hierdoor werd de schijn gewekt dat het advies door een brede groep gedragen werd.

Zonder verder in te gaan op de inhoudelijke kanten van het verhaal voel ik me als studentlid verantwoordelijk voor de adviezen van de VCW, het is dan immers ook een advies van mijzelf. En dit is nog sterker als er voor wordt gepleit om nog eens te overwegen of er niet meer op onderwijs kan worden bezuinigd.

Moet je het DB nu dat vertrouwen geven en ervan uit gaan dat ze het beste voor hebben met de universiteiten en dus ook met de studenten? Nee, het gaat hier alleen om eerlijke informatie naar de universiteitsraad toe van wie nu dat advies afkomstig is. Ik kan zelf geen reden bedenken waarom het problemen oplevert als er voortaan boven aan de brief wordt vermeld dat een advies alleen van het DB afkomstig is. Zo zal voortaan duidelijk zijn hoe breed een dergelijk advies wordt gedragen.