Nieuws - 7 maart 1996

Eensgezindheid over twintig procent energiebesparing

Eensgezindheid over twintig procent energiebesparing

Leden van politieke partijen, milieuorganisaties en raadsleden zijn het, tot hun verrassing, met elkaar eens over een forse reductie van het energieverbruik in Wageningen. Dat bleek vorige week woensdag tijdens een debat over het energieverbruik, georganiseerd naar aanleiding van een gemeenteraadsdiscussie over het energieverbruik van de kunstijsbaan.


Eerder legde de gemeenteraad al een reductie vast van twintig procent. Maar in de kunstijsbaandiscussie rees onduidelijkheid over de berekening van die reductie. Want als het huidige energieverbruik de maatstaf wordt, stelt dat hoge eisen aan nieuwbouwwijken, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe voorzieningen.

PvdA-fractievoorzitter P. Apeldoorn stelt - op persoonlijke titel - dat hij ook de toekomstige groei van Wageningen wil betrekken bij de twintig procent reductie. De vraag blijft hoe je de groei van de energiebehoefte verrekent met de komst van nieuwe voorzieningen zoals de kunstijsbaan of nieuwbouw van woningen." Hij vindt het geen eenvoudige kwestie. Misschien kunnen we dat laten afhangen van hoeveel Wageningers de baan gebruiken."

Ook GroenLinks-raadslid dr ir H.P.A. Eweg is enthousiast over de consensus om energie te besparen, maar hij ziet nog weinig concrete acties. De gemeente is ambitieus maar heeft nog nauwelijks plannen uitgewerkt. Dat hangt allemaal weer op ambtelijke capaciteit. De Landbouwuniversiteit probeert technisch het maximaal haalbare te doen. De LUW verwacht vooral veel van acties als lampen niet onnodig laten branden. Dat zou verder kunnen gaan. Zo is bij de Novib de afspraak dat alle dienstreizen in Europa met de trein gedaan worden. Ik heb het idee dat LUW-medewerkers nog vaak vliegen."

Apeldoorn herhaalde de oproep van de PvdA-fractie om flink te investeren in isolatie van bestaande woningbouw. Binnenkort moet een vervolgbijeenkomst tot meer concrete maatregelen leiden.