Nieuws - 22 januari 1998

Een positieve reactie, daar kunt u blij mee zijn

Een positieve reactie, daar kunt u blij mee zijn

Een positieve reactie, daar kunt u blij mee zijn
KCW
In der Strategie ist alles einfach, aber nicht auch sehr leicht Welgemoed opende bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman in het IAC de tweede discussiebijeenkomst over de stragienota KCW met een citaat van de negentiende-eeuwse Duitse militaire strateeg Von Klausewitz. Bijna zestig instanties en personen schreven een reacties op de eerste aanzet. Keep them postcards coming, hield Veerman de zaal voor
Een belangrijk kritiekpunt was dat de strategienota onvoldoende aandacht heeft voor de primaire sector, U begrijpt, dat spreekt mij aan. Verder misten de commentatoren de potenties van agrarische grondstoffen in de non-food-sector, de relatie tussen voedselproductie en veredeling, en aandacht voor de zogenaamde blauwe ruimte. Ook moet de functie van een universiteit en de positie van de milieu- en basiswetenschappen explicieter aan de orde komen. Uiteraard is er in de analyse van de problemen plaats voor de basiswetenschappen, maar ze moeten in de uitwerking bijdragen aan de oplossingen. In de aard moeten ze dus toepassingsgericht zijn, reageerde Veerman
Het verbaasde de bestuursvoorzitter dat er zoveel discussie was ontstaan over de organisatievorm van KCW. Een holding is een juridische vormkeuze die is afgeleid uit de discussie over de organisatievorm. Wij onderscheiden, en dat blijven we doen, drie zelfstandige entiteiten: de LUW, DLO en de proefstations. De taak van de holding is om de werkzaamheden te faciliteren. Iedereen lijkt bang voor een groot centraal kantoor. Wel, het huidige is mij al veel te groot. Ik adviseer mijn studenten altijd om hun aandelen te verkopen als het bedrijf een nieuw hoofdkantoor gaat bouwen.
Vervolgens gingen de ongeveer honderd aanwezigen uiteen in discussiegroepjes, die zich een uur mochten buigen over zes van te voren vastgestelde discussiethema's. Voedingshoogleraar Jo Hautvast beet als rapporteur van de groepjes over de kernactiviteiten van KCW na de koffiepauze de spits af. Hij waarschuwde voor een te interne orientatie: We moeten niet werken vanuit de provincie Nederland. Bovendien wil ik kwaliteit in drievoud neerschrijven, want daar gaat het om. We moeten weten op welke terreinen we het MIT van Europa of de wereld kunnen worden en daar moeten we ons op richten.
Merknaam
Daarbij gaat het, zo betoogde Hautvast, ook wel degelijk om de verpakking. Een student uit Indonesie kan kiezen uit Cornell en Wageningen. Onze infrastructuur, de gebouwen en de PR moet zodanig zijn dat hij voor Wageningen kiest. De W moet onze merknaam zijn. Hij waarschuwde voor een te formele managementstructuur
Bestuurslid dr ir Kees van Ast was het daarmee eens. Weliswaar komen er zes directeuren - Ik vind dat ook wat veel - maar die zijn belast met de beleidsvoorbereiding en fungeren niet als scherm tussen instituuts- en departementsdirecteuren en de raad van bestuur. Er blijft een directe lijn.
Veerman bleek gecharmeerd van de gedachte dat het onderwijs wordt vernieuwd met onderwijs- en informatietechnologie. De ideeen die op De Dreijen leven voor een leerhuis zijn prima. Begin eraan, zou ik zeggen. Waarop dagvoorzitter prof. dr ir Ivonne Rietjes de reacties smoorde met de opmerking: Dat is een positieve reactie, daar kunt u blij mee zijn.
Econoom prof. dr Arie Kuyvenhoven deed verslag van de discussie over de positioneringsthema's. Een groepje wil er drie: agrotechnologie en voeding; duurzame agrarische productie; en groene ruimte, milieu en natuur. Volgens een ander groepje kan KCW zich beperken tot het Kruis van Peper: duurzame agrarische ketens plus groene ruimte, milieu en natuur. Rector prof. dr Cees Karssen zit na de presentatie nog steeds met een dilemma. Natuurlijk is het assenstelsel helder, maar ik zou graag zien dat dat vervolgens in meerdere thema's wordt uitgewerkt. Bijvoorbeeld: Food Valley en duurzame agrarische productie, maar ook genetisch-biologisch onderzoek. CPRO-directeur dr Niek Hoogeboom had inderdaad dat laatste thema gemist. Maar ik vind het zo evident dat dat erbij hoort dat ik me daar niet druk over heb gemaakt.
Ondoorzichtig
Een andere discussiant merkte op met hij met de gebezigde terminologie niet kan thuiskomen, laat staan in het buitenland: Zeg gewoon dat het gaat om beter voedsel, minder bestrijdingsmiddelen of hogere productie. Dat spreekt aan.
AB-directeur dr Huub Spiertz merkte naar aanleiding van de discussie over internationalisering op dat de netwerken binnen de instellingen ondoorzichtig zijn. De kracht van KCW wordt gevormd door de persoonlijke netwerken. Deze zijn echter niet transparant. We moeten van elkaar weten waarmee we bezig zijn. Het staat slordig als verschillende medewerkers eenzelfde ambassade benaderen, zonder het van elkaar te weten. Daar is winst te boeken.
Ook de hoogleraar Onkruidkunde, prof. dr ir Martin Kropff, vond dat de Wageningse structuur inzichtelijker moet worden: je moet er, net als in een supermarkt, betrekkelijk gemakkelijk kunnen vinden wat je zoekt. Dat is waar, zo vonden anderen, maar ga niet teveel discussieren over de structuur. Kijk waarin je goed bent, onderzoek de markt ervoor en dan volgt de structuur vanzelf
Tot slot pleitte filosoof prof. dr Michiel Korthals voor het opzetten van interdisciplinaire innovatiecentra, virtueel van aard, zonder nieuw gebouw. Namens zijn discussiegroep pleitte hij voor een innovatiefonds om de samenwerking te bevorderen. Directeur dr Andre van der Zande van het Staringcentrum zag daar niets in. Als de gevestigde belangen zich verzetten tegen een nieuwe structuur, dan maken we maar een virtuele structuur. Dat lijkt een noodoplossing. Mensen moeten ook nog snappen waar ze voor werken. Binnen SC-DLO hoor je de klacht dat de boel overgeorganiseerd raakt. Mensen komen niet meer aan hun eigenlijke werk toe.