Wetenschap - 11 mei 1995

Een ondeugende visie op het LUW-milieubeleid

Een ondeugende visie op het LUW-milieubeleid

Recent kon u in een artikel in de krant lezen dat het universitair milieu platform Wageningen vindt dat het milieubeleid aan de LUW niet deugt. Het UMP-W wilde een keer iets harder aan de bel trekken vanwege de trage voortgang van de invoering van het BIMS en de afname van draagvlak en inzet. Dit ondanks de lichte tempo-versnelling van de laatste maanden. Wij wilden met deze boodschap niet die mensen demotiveren die goed bezig zijn. De BIMS drijft momenteel op persoonlijke initiatieven, initiatiefgroepen en mensen die stug doorwerken aan het zorgsysteem. Ook deze mensen kunnen blijven rekenen op onze constructieve bijdragen.

Het afleveren van een goed en gemeenschappelijk produkt is een uitdaging. In het verleden is er een keuze gemaakt voor invoering van het BIMS en die keuze moet nu bekrachtigd worden. Dit maakt (het huidig gebruikelijke) afschuiven onmogelijk en doet ons weer beseffen dat er duidelijke doelstellingen zijn. Dit is goed voor motivatie en inzet. Er moet meer dan nu gewerkt worden aan draagvlak en betrokkenheid van iedereen. Dit heeft als gunstige nevenwerking dat het opzetten van de noodzakelijke netwerken makkelijker wordt. Meer snelheid is gewenst, wat mede bereikt kan worden door het nemen van meerdere stappen tegelijk. De mensen willen vaak wel maar het duurt te lang en verliezen hierdoor interesse. Hoewel het financiele gesternte slecht is, zal er toch geld moeten worden uitgetrokken voor het BIMS. Maar er valt bijvoorbeeld nog geld te verdienen bij reductie in het gebruik van water, energie, papier en ander afval. De geldelijke winst bij de ene maatregel dient vanzelfsprekend gebrui
kt te kunnen worden voor een andere maatregel die geld kost. Er moet nog flink wat gebeuren wil de LUW het zo gewenste milieu-imago kunnen waarmaken. Op zaken als (echt) kringlooppapier en biologische catering moet je dan natuurlijk wel scoren.

NB: Wij zien graag een discussie ontstaan over de toekomst van het milieubeleid en milieuzorg van de LUW en wij bieden daarvoor ruimte op het Bulletin Board onder UMP, OPEN FORUM.

Re:ageer