Nieuws - 14 november 1996

Een antwoord aan Arno Boon

Een antwoord aan Arno Boon

Het was weer raak, ik geniet altijd van de objectieve voorlichting (zie WUB 7 november) met losse hand en pen neergeschreven door de journalist Arno Boon. Een grote en vetgedrukte headline: Gemeente te traag en burgers niet constructief, aldus een geciteerde uitspraak van T.H.M. Joosten, LUW-hoofd Lichamelijke vorming en sport. Ter verduidelijking, er wordt gezegd: De gemeente staat, zowel bestuurlijk als ambtelijk, positief tegenover initiatieven als de kunstijsbaan."

Ik zie het al voor me: de gemeenteambtenaren vastberaden met de spade in de hand op De Berg. Toch wordt hier een klein beetje vergeten dat het gemeentebestuur, dat wil zeggen de verschillende fracties, nogal verdeeld zijn over de realisering van een kunstijsbaan op de Wageningse Berg en dat een niet geheel onbelangrijke fractie er pertinent tegen is. Maar ja, je moet de zaak eenvoudig en overzichtelijk houden. En oh, die burgers, duidelijker gezegd (citaat): Omwonenden van de geplande kunstijsbaanlocatie ... zijn niet constructief."

Het is altijd weer die kleine groep van wat oudere, gefossiliseerde dames en/of heren, wonende in riante panden of flats, die alleen maar hun eigen belangen nastreven en niet willen kijken naar de belangen van hun medemens. Neem een voorbeeld aan de kunstijsbaanvoorstanders, zij streven helemaal geen eigenbelang na en denken enkel en alleen aan het belang van hun medemensen. Ja verdomd, zoals Leffert het eens zo kernachtig en krachtig uitdrukte in een interview (Gelders Dagblad, 11 mei 1969): Daar wonen nu een stel mensen, die groep van Vrienden van de Wageningse Berg, die niet aanspreekbaar zijn. Wij proberen met hen te praten maar ze luisteren gewoon niet. Ja juist zij, die dure huizen kunnen betalen, willen heerlijk geisoleerd leven. Alles wat om hen heen zit, stoort hen." Zo is het en niks anders.

Hoewel ik persoonlijk geen voorstander van een kunstijsbaan op De Berg ben, wil ik mij inzetten dat Arno Boon een gratis jaarabonnement krijgt als de ijsbaan er inderdaad mocht komen. Tenslotte: natuur, milieu en internationale natuurbeschermingsbelangen (onder andere trekvogels) komen als onderwerp in dit verband niet of nauwelijks aan bod in de berichtgeving van Arno Boon. Blijkbaar is al dit groene gedoe niet belangrijk voor het WUB en heeft in zijn ogen het grote (eigen)belang van de schaatssport absolute voorrang.

(Naschrift redactie: In een paginagroot artikel in WUB 24 (29 augustus) heeft Arno Boon aandacht besteed aan argumenten voor en tegen de geplande kunstijsbaan, waaronder natuur- en milieubezwaren. Overigens kan Boon niet schaatsen.)