Nieuws - 3 oktober 1996

Ede pakt op station foute fietsparkeerders aan

Ede pakt op station foute fietsparkeerders aan

De gemeente Ede gaat fietsen die niet in de stallingen bij station Ede-Wageningen staan, verwijderen. Deze campagne start na een grootscheepse bekendmaking in het najaar.


Alleen na betaling van 25 gulden, de zogenaamde verwijderings- en bewaarkosten, kan de rechtmatige eigenaar zijn of haar fiets of brommer terugkrijgen. In uitzonderlijke gevallen, als fietsen bijvoorbeeld hinderlijk gestald zijn, krijgt de eigenaar ook een proces-verbaal.

Om deze maatregelen mogelijk te maken, is de algemene plaatselijke verordening van Ede aangepast en uitgebreid. Door fietsen en fietswrakken te merken, wil de gemeente Ede bepalen welke fietsen niet gebruikt worden. Fietsen die drie maanden na verwijdering niet opgehaald zijn, worden vernietigd.

Tot deze aanpak is besloten na overleg met de Nederlandse Spoorwegen, de fietsersbond Enfb en de politie. De rommelige situatie bij het station heeft tot klachten van omwonenden geleid, aldus het gemeentebestuur. Het bestuur concludeert dat de onordelijk gestalde fietsen niet stroken met het stimuleren van fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer. De stallingen zijn bedoeld voor regelmatige treinreizigers", aldus de gemeente.

Ede signaleert ook dat de fietsklemmen te dicht op elkaar staan. Ook blijkt uit onderzoek dat vooral ten zuiden van het station te weinig stallingsmogelijkheid is. Daarom heeft de NS 180 nieuwe stallingsplaatsen aangelegd en wordt uitbreiding van de betaalde stalling onderzocht. Overigens vreest de gemeente dat op termijn, door nieuwbouw van kantoren en woningen rond het station, de stallingsmogelijkheden weer onder druk komen te staan.