Nieuws - 6 maart 1997

Ecotoxicologie

Ecotoxicologie

Ecotoxicologie
Het Vak
 • H200-203
 • Derde trimester 1995-1996
 • Aantal respondenten: dertien
 • Geen attentiewaarden overschreden; geen aandachtspunten
 • Gemiddelde algemene waardering 4,3 op een schaal van 1 tot 5
 • Docent: dr Tinka Murk
  Studenten geven zeer hoge scores voor de duidelijke onderwijsopzet, het wetenschappelijk gehalte en de gekozen werkvormen. Ecotoxicologie wordt voornamelijk gevolgd door studenten Milieuhygiene. Het vak wordt in blokvorm gegeven en bestaat uit een practicum en een collegereeks
  Docent dr Tinka Murk besteedt ieder jaar veel tijd om het vak actueel te houden. Ik herzie de syllabus bijvoorbeeld elk jaar. Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit door krantenknipsels op te nemen in de syllabus. Dit jaar hebben ik in plaats van het gewone hoorcollege een werkcollege gegeven waarin we hebben gediscussieerd over het gebruik van proefdieren in de ecotoxicologie. Zoiets kost natuurlijk extra tijd, maar zo blijft het verzorgen van het vak voor mij ook leuk.
  Ik probeer ervoor te zorgen dat het geen kookboekvak wordt. In het practicumgedeelte zit elk jaar een nieuwe proef waarvan de uitkomst van te voren ook voor ons onbekend is. Vorig jaar hebben we gewerkt met watermonsters uit een sloot. Je weet nooit precies wat er in zo'n sloot zit en je weet dus ook niet of je de resultaten krijgt die je verwacht. Ik probeer de studenten zelf te laten nadenken over de opzet van de experimenten; het is tenslotte een echt doctoraalvak.
  Vorig jaar heeft iedereen het tentamen in een keer gehaald. Dat was echt niet omdat het zo makkelijk was, maar de studenten die het vak volgen zijn vaak erg gemotiveerd. Het vak is voor niemand verplicht, dus studenten kiezen voor het vak.
  Ik houd altijd zelf een evaluatie om te kijken wat ik nog kan verbeteren aan het vak. Ik vraag wat het leukste en het vervelendste college was, zodat ik daar het volgende jaar rekening mee kan houden bij het uitnodigen van gastsprekers. Dit jaar ga ik in de colleges meer aandacht besteden aan toxische stoffen voor planten, omdat studenten dat onderwerp vorig jaar wat onderbelicht vonden.