Nieuws - 18 januari 1996

Ecosysteem luistert nauw in bioreactor

Ecosysteem luistert nauw in bioreactor

Het korrelslib in een bioreactor functioneert als een uitgekiend mini-ecosysteem. De micro-organismen nemen ieder een specifieke plaats in. Raakt dit ecosysteem verstoord, dan kan de afbraaksnelheid van de bioreactor aanzienlijk verminderen. Dit zegt dr H.J.M. Harmsen, die op 10 januari promoveerde bij prof. dr W.M. de Vos van de vakgroep Microbiologie.

Harmsen onderzocht het korrelslib in de Uasb-reactor, een reactor voor de anaerobe zuivering van industrieel afvalwater. Hij keek welke soorten in het korrelslib zitten en welke plaats zij innemen in de afbraakcyclus. Als detectiemethode gebruikte hij het erfelijk materiaal dat is opgeslagen in ribosomen, orgaantjes buiten de celkern die betrokken zijn bij de aanmaak van eiwitten. Hiermee kon hij tegelijkertijd de verwantschap bepalen. Uit het onderzoek bleek dat het korrelslib veelal is opgebouwd uit twee of drie lagen, met in het midden open ruimten of dode bacterien.

Er waren duidelijke verschillen tussen de onderzochte slibsoorten, met name in de architectuur, de soorten microben en de opbouw van de kolonies. Die architectuur hangt samen met de manier waarop de organische stoffen worden afgebroken. Volgens Harmsen toont het onderzoek aan waarom bacterien samenvlokken tot korrels. Ze doen dat omdat ze elkaar nodig hebben. De ene bacterie kan niet zonder de andere, samen breken ze stoffen af. Je moet die korrelstructuur dus niet zomaar door elkaar gaan gooien."

Volgens Hermsen is nauwkeurige kennis van het bacterie-ecosysteem van groot belang voor houders van een bioreactor. Je kan daardoor beter voorspellen wat een reactor aan veranderende omstandigheden aankan."